התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה היא תוכנית לתואר ראשון (במסלול דו-חוגי) המוצעת בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. התוכנית כוללת מגוון עשיר של קורסים שעוסקים באפריקה מהיבטים היסטוריים, פוליטיים, גיאוגרפיים, תרבותיים ודתיים ומטרתה היא להקנות לסטודנט מיומנויות להבנה ולחקר חברות ותרבויות אפריקאיות.

אירועים

  • אוקטובר 23

    מפגש פתיחת שנה של התכנית ללימודי אפריקה – אוניברסיטת בן-גוריון

    למידע נוסף
לאירועים נוספים

הצצה לתוכנית

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה היא תוכנית לתואר ראשון (במסלול דו-חוגי) המוצעת בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. התוכנית כוללת מגוון עשיר של קורסים שעוסקים באפריקה.

"אפריקה ואקטיביזם": משלחת התנדבות לאפריקה