התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה היא תוכנית לתואר ראשון (במסלול דו-חוגי) המוצעת בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל: אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. התוכנית כוללת מגוון עשיר של קורסים שעוסקים באפריקה מהיבטים היסטוריים, פוליטיים, גיאוגרפיים, תרבותיים ודתיים ומטרתה היא להקנות לסטודנט מיומנויות להבנה ולחקר חברות ותרבויות אפריקאיות.

אירועים

כרגע אין אירועים קרובים

הצצה לתוכנית

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה היא תוכנית לתואר ראשון (במסלול דו-חוגי) המוצעת בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. התוכנית כוללת מגוון עשיר של קורסים שעוסקים באפריקה.

דילוג לתוכן