שאלות ותשובות

 • מהן דרישות הלימודים בתוכנית?

  12 נק"ז קורסי מבוא

  34 נק"ז קורסי בחירה

  8 נק"ז סמינרים

  _____________

  סה"כ 54 נק"ז

  - יש ללמוד לפחות 18 נק"ז ולפחות סמינר אחד באוניברסיטת האם.

  - יש ללמוד לפחות 6 נק"ז (12 נק"ז לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תשע"ח) באחת או יותר מהאוניברסיטאות הנוספות השותפות לתוכנית (באוניברסיטה הפתוחה ניתן ללמוד עד 6 נק"ז בלבד וללא סמינרים).

  *הבהרה: נק"ז/נ"ז = נקודות זכות הוא מושג מקביל למושג ש"ס (שעות סמסטריאליות). קורס שנלמד במשך שעתיים בשבוע בדרך כלל מזכה ב-2 נק"ז, וכד'.

 • מהן ההגבלות לגבי לימודים באוניברסיטאות חיצוניות?

  במהלך התואר יש ללמוד:
  - לפחות 18 נק"ז באוניברסיטת האם .
  - לפחות סמינר אחד באוניברסיטת האם.
  - לפחות 6 נק"ז באחת או יותר מהאוניברסיטאות הנוספות השותפות לתוכנית (***סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תשע"ח נדרשים ללמוד לפחות 12 נק"ז מחוץ לאוניברסיטת האם).
  - לא יותר מ-6 נק"ז באוניברסיטה הפתוחה.
  - לא ניתן להירשם לסמינרים באוניברסיטה הפתוחה.

 • מהם הקורסים ומועדי ההרשמה לסמסטר הקרוב (סמסטר א' תשע"ט)?

  את הקורסים הצפויים להיפתח בשלוש האוניברסיטאות ניתן לראות

  בטופס הרשמה לקורסים - סמסטר א' תשע"ט

  ובטופס הרשמה לקורסים - סמסטר ב' תשע"ט

  לפני הגשת טופס רישום יש לוודא שהקורסים המבוקשים אינם חופפים לקורסים אחרים שאתם מבקשים ללמוד או שנלמדו על ידכם בעבר (ראו טבלת קורסים חופפים ודרישות קדם) (להכניס לינק).

  תאריכים חשובים:

  ***תאריכי הרישום והביטול רלוונטיים לסטודנטים חיצוניים בלבד. סטודנטים ששייכים לאוניברסיטה ירשמו עפ"י חלונות הרישום שלהם ונהלי האוניברסיטה הרגילים.

  האוניברסיטה הפתוחה

  מועד פתיחת הסמסטר: 14.10.2018

  מועד סיום הסמסטר: 18.01.2019

  המועד האחרון להרשמה: 26.8.2018

  המועד האחרון להחלפת קורס: 19.10.2018

  המועד האחרון לדחיית קורס / דחיית קורס והחלפתו: 23.11.2018

  המועד האחרון לביטול הרשמה לקורס: 02.11.2018

  אוניברסיטת בן-גוריון

  מועד פתיחת הסמסטר: 14.10.2018

  מועד סיום הסמסטר: 11.1.2019

  המועד האחרון להרשמה עבור סטודנטים חיצוניים: 13.09.2018

  המועד האחרון להעברת בקשות שינוי/ביטול: 23.10.2018

  אוניברסיטת תל-אביב

  מועד פתיחת הסמסטר : 14.10.2018

  מועד סיום הסמסטר: 13.1.2019

  המועד האחרון להרשמה עבור סטודנטים חיצוניים: 13.09.2018

  המועד האחרון להעברת בקשות שינוי/ביטול: 23.10.2018

 • כיצד אדע לאיזה קורסים עלי להירשם?

  חלוקת הקורסים המומלצת היא כזו:

  שנה א':
  קורסי מבוא בהיקף 12 נק"ז (מומלץ ללמוד את כל קורסי המבוא באוניברסיטת האם)
  קורסי בחירה בהיקף 6 נק"ז

  שנה ב':
  קורסי בחירה בהיקף 20 נק"ז

  שנה ג':
  קורסי בחירה בהיקף 8 נק"ז
  סמינרים בהיקף 8 נק"ז

  רשימת הקורסים מתפרסמת בתחילת כל שנה באתר ובמייל. הסטודנט מתבקש להרכיב את מערכת השעות שלו יחד עם היועץ האקדמי באוניברסיטת האם.

  טפסי הרישום לשנה הקרובה:
  טופס הרשמה לקורסים - סמסטר א' תשע"ח
  טופס הרשמה לקורסים - סמסטר ב' תשע"ח

  בעת בחירת הקורסים יש לעיין בטבלת הקורסים החופפים ודרישות הקדם. לא ניתן להירשם לשני קורסים המוגדרים כחופפים.

 • כיצד נרשמים לקורסים?

  ההרשמה לקורסים באוניברסיטת האם מתבצעת באופן רגיל, כמו בשאר המחלקות באוניברסיטה.
  הרשמה לקורסים חיצוניים נעשית דרך מזכירות התוכנית באוניברסיטת האם, ולאחר קבלת אישור של יועץ אקדמי באוניברסיטת האם.
  סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב / בן גוריון שמבקשים להירשם לקורס באוניברסיטה הפתוחה מתבקשים למלא טופס ולהגישו למזכירה באוניברסיטת האם:

  טופס בקשת הרשמה לסטודנט חדש באוניברסיטה הפתוחה - אם מדובר בסטודנט חדש שנרשם לראשונה באוניברסיטה הפתוחה.

  טופס בקשת הרשמה לסטודנט ותיק באוניברסיטה הפתוחה אם מדובר בסטודנט שלמד בעבר באוניברסיטה הפתוחה.

 • מהם קורסי זיקה?

  קורסי זיקה הם קורסים שאינם עוסקים באפריקה באופן ישיר, אך יש להם קשר ללימודי אפריקה.
  לא ניתן ללמוד יותר מ-12 נק"ז קורסי זיקה במהלך התואר.

 • האם יש בתוכנית קורסי שפות?

  ישנם מספר קורסי שפות שניתן לבחור כחלק מקורסי הבחירה. הקורסים משתנים מדי שנה ויש להתעדכן ברשימת הקורסים.
  הרשמה לקורסי שפה - עד 8 נק"ז בלבד בתואר כולו (מלבד אמהרית - עד 12 נק"ז)

  קורסים של שפות רלוונטיות לאפריקה (צרפתית, ערבית, פורטוגזית וכו') יאושרו כקורסי זיקה לאפריקה ויוכרו נק"ז רק מרמת מתקדמים.

 • האם יש אפשרות ללמוד קורסים בודדים בלימודי אפריקה, לא כחלק מתואר?

  באוניברסיטת בן גוריון יש אפשרות ללמוד קורסים בודדים שלא במסגרת תואר דרך המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. לא כל הקורסים בתוכנית פתוחים לתלמידי חוץ. הלימודים כרוכים בתשלום שכ"ל וניתן ללמוד לצבירת נקודות זכות או כשומע חופשי ללא מטלות.
  באוניברסיטה הפתוחה יש אפשרות ללמוד קורסים בודדים שלא במסגרת תואר ע"י הרשמה רגילה דרך אתר האוניברסיטה. הלימודים כרוכים בתשלום שכ"ל ובעמידה במלוא הדרישות האקדמיות (אלא אם כן הוצהר כי הלימודים אינם למטרת תואר, וכך לא ניתן לצבור נקודות זכות).
  באוניברסיטת תל אביב ניתן ללמוד קורסים של אפריקה שלא במסגרת תואר דרך לומדים בגילמן. השתתפות בקורסים כרוכה בתשלום שכ"ל, אך אין אפשרות להיבחן בקורסים ולצבור נקודות זכות עבורם.