שאלות ותשובות

 • מהן דרישות הלימודים בתוכנית?

  עד שנת תשפ"ד החלוקה כדלקמן:

  12 נק"ז* קורסי מבוא
  34 נק"ז קורסי בחירה
  8 נק"ז סמינרים
  ____________
  סה"כ 54 נק"ז

  - יש ללמוד לפחות 18 נק"ז, ולפחות סמינר אחד באוניברסיטת האם
  - יש ללמוד לפחות 6 נק"ז** באחת או יותר מהאוניברסיטאות הנוספות השותפות לתוכנית***.

  החל משנת הלימודים תשפ"ד החלוקה כדלקמן:

  12 נק"ז* קורסי מבוא
  38 נק"ז קורסי בחירה
  4 נק"ז סמינרים
  ____________
  סה"כ 54 נק"ז

  - יש ללמוד לפחות 18 נק"ז, ולפחות סמינר אחד באוניברסיטת האם
  - יש ללמוד לפחות 6 נק"ז** באחת או יותר מהאוניברסיטאות הנוספות השותפות לתוכנית***.

  הערות:
  *הבהרה: נק"ז / נ"ז = נקודות זכות הוא מושג מקביל למושג ש"ס (שעות סמסטריאליות). קורס שנלמד במשך שעתיים בשבוע בדרך כלל מזכה ב-2 נק"ז וכד'.
  ** סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תשע"ח נדרשים ללמוד מינימום 12 נק"ז.
  *** באוניברסיטה הפתוחה ניתן ללמוד עד 6 נק"ז בלבד וללא סמינרים.

 • מהן ההגבלות לגבי לימודים באוניברסיטאות חיצוניות?

  במהלך התואר יש ללמוד:
  - לפחות 18 נק"ז באוניברסיטת האם .
  - לפחות סמינר אחד באוניברסיטת האם.
  - לפחות 6 נק"ז באוניברסיטה הנוספת השותפה לתוכנית (***סטודנטים שהתחילו את לימודיהם לפני תשע"ח נדרשים ללמוד לפחות 12 נק"ז מחוץ לאוניברסיטת האם).

 • מהם הקורסים ומועדי ההרשמה לסמסטר הקרוב?

  את הקורסים העדכניים ניתן לראות כאן באתר תחת עמוד הקורסים של כל אוניברסיטה, וכן בטפסי הרישום שמפורסמים לסטודנטים במייל מדי קיץ ומופיעים גם כאן באתר בעמוד טפסים וקישורים.
  תאריכי הרישום מפורסמים גם הם לכלל הסטודנטים במייל לפני כל תקופת רישום. בכל אוניברסיטה יש מועדים שונים לרישום / ביטול / שינוי קורס. במידה ולא קיבלתם את תאריכי הרישום במייל, פנו למזכירות התוכנית באוניברסיטת האם שלכם.

  רישום לקורסים וכל שינוי לאחר הרישום מבוצעים ע"י המזכירות באוניברסיטת האם של הסטודנט.

 • כיצד אדע לאיזה קורסים עלי להירשם?

  החל משנת הלימודים תשפ"ד במסגרת התואר יש ללמוד בסה"כ 54 נק"ז (12 נק"ז מבואות, 38 נק"ז בחירה, 4 נק"ז סמינרים)

  עד לשנת הלימודים תשפ"ד במסגרת התואר יש ללמוד בסה"כ 54 נק"ז (12 נק"ז מבואות, 34 נק"ז בחירה, 8 נק"ז סמינרים)

  חלוקת הקורסים המומלצת היא כזו:

  החל משנת תשפ"ד:

  שנה א':
  קורסי מבוא בהיקף 12 נק"ז (מומלץ ללמוד את כל קורסי המבוא באוניברסיטת האם)
  קורסי בחירה בהיקף 6 נק"ז

  שנה ב':
  קורסי בחירה בהיקף 20 נק"ז

  שנה ג':
  קורסי בחירה בהיקף 12 נק"ז
  סמינרים בהיקף 4 נק"ז

  עד לשנת הלימודים תשפ"ג (כולל):

  שנה א':
  קורסי מבוא בהיקף 12 נק"ז (מומלץ ללמוד את כל קורסי המבוא באוניברסיטת האם)
  קורסי בחירה בהיקף 6 נק"ז

  שנה ב':
  קורסי בחירה בהיקף 20 נק"ז

  שנה ג':
  קורסי בחירה בהיקף 8 נק"ז
  סמינרים בהיקף 8 נק"ז

  רשימת הקורסים מתפרסמת בתחילת כל שנה. הסטודנט מתבקש להרכיב את מערכת השעות שלו ובמקרה הצורך להיעזר ביועץ האקדמי באוניברסיטת האם, ולקבל את אישורו.

  בעת בחירת הקורסים יש לעיין בטבלת הקורסים החופפים ודרישות הקדם. לא ניתן להירשם לשני קורסים המוגדרים כחופפים.

 • כיצד נרשמים לקורסים?

  ההרשמה לקורסים באוניברסיטת האם מתבצעת באופן רגיל, כמו בשאר המחלקות באוניברסיטה – דרך מערכת הרישום האוניברסיטאית ובהתאם לחלונות הזמן האישיים של כל סטודנט.

  הרשמה לקורסים חיצוניים נעשית דרך מזכירות התוכנית באוניברסיטת האם. יש להגיש טופס רישום ולקבל את אישורו של היועץ האקדמי.

  סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון שמבקשים להירשם לקורס באוניברסיטה הפתוחה מתבקשים למלא טופס בקשת הרשמה לסטודנט חדש באוניברסיטה הפתוחה ולהגישו למזכירה באוניברסיטת האם בצירוף תמונת פספורט.

 • מהם קורסי זיקה?

  קורסי זיקה הם קורסים שאינם עוסקים באפריקה באופן ישיר, אך יש להם קשר ללימודי אפריקה.
  לא ניתן ללמוד יותר מ-12 נק"ז קורסי זיקה במהלך התואר.

 • האם יש בתוכנית קורסי שפות?

  ישנם מספר קורסי שפות שניתן לבחור כחלק מקורסי הבחירה. הקורסים משתנים מדי שנה ויש להתעדכן ברשימת הקורסים.
  הרשמה לקורסי שפה - עד 8 נק"ז בלבד בתואר כולו (מלבד אמהרית - עד 12 נק"ז)

  קורסים של שפות רלוונטיות לאפריקה (צרפתית, ערבית, פורטוגזית וכו') יאושרו כקורסי זיקה לאפריקה ויוכרו נק"ז רק מרמת מתקדמים.

 • האם יש אפשרות ללמוד קורסים בודדים בלימודי אפריקה, לא כחלק מתואר?

  באוניברסיטת בן גוריון יש אפשרות ללמוד קורסים בודדים שלא במסגרת תואר דרך המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ. לא כל הקורסים בתוכנית פתוחים לתלמידי חוץ. הלימודים כרוכים בתשלום שכ"ל וניתן ללמוד לצבירת נקודות זכות או כשומע חופשי ללא מטלות.

  באוניברסיטה הפתוחה יש אפשרות ללמוד קורסים בודדים שלא במסגרת תואר ע"י הרשמה רגילה דרך אתר האוניברסיטה. הלימודים כרוכים בתשלום שכ"ל ובעמידה במלוא הדרישות האקדמיות (אלא אם כן הוצהר כי הלימודים אינם למטרת תואר, וכך לא ניתן לצבור נקודות זכות).

דילוג לתוכן