מפה הממחישה את גודלה של יבשת אפריקה

תמונה - מפת אפריקה האמיתית