מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה‏
10779
6א'לרשימת הקמפוסים
צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10206
6א'לרשימת הקמפוסים
צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10206
6ב'לרשימת הקמפוסים

בחירה - סמינר

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
אתיופיה: נצרות, אסלם, יהדות
10333
6א'לרשימת הקמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום
10925
6א'לרשימת הקמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
משטר ופוליטיקה באפריקה
10329
6א'לרשימת הקמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
אתיופיה: נצרות, אסלם, יהדות
10333
6ב'לרשימת הקמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום
10925
6ב'לרשימת הקמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
אפריקה בסבך היחסים הבינלאומיים
10330
6ב'לרשימת הקמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
12012
3קיץלרשימת הקמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'

בחירה - זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6א'לרשימת הקמפוסיםפתוח לתלמידי האו"פ בלבד
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6ב'לרשימת הקמפוסיםפתוח לתלמידי האו"פ בלבד