מבואות

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10206
6א'לרשימת הקמפוסים.
הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה
10779
6א'לרשימת הקמפוסים.
צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10206
6ב'רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך.

קורסי בחירה וסמינרים

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
משטר ופוליטיקה באפריקה
10329
6א'לרשימת קמפוסים.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10333
6א'לרשימת קמפוסים.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות
10925
6א'לרשימת קמפוסים.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה
10330
6ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשך.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10333
6ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשך.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
12012
3ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשך.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
הקורס יתקיים בסמסטר קיץ תשפ"א.

זיקה

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6א'לרשימת קמפוסים.פתוח לסטודנטים מהאו"פ בלבד.
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשך.פתוח לסטודנטים מהאו"פ בלבד.