מבואות

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6א'רשימת הקמפוסים
הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה
10779
6א'לרשימת הקמפוסים
אפריקה בין תלות לעצמאות
10206
6א'רשימת הקמפוסים

קורסי בחירה וסמינרים

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
משטר ופוליטיקה באפריקה
1032
6א'רשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'.
אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10333
6א'רשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'.
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה
10330
6ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשךלא מיועד לתלמידי שנה א'.
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
12012
3ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשך.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
הקורס יתקיים בסמסטר קיץ תשפ"א.