מבואות

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
אפריקה בין תלות לעצמאות
10206
6א'רשימת הקמפוסיםבעבר נקרא "צמיחת המדינות החדשות באפריקה"
הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה
10779
6א'לרשימת הקמפוסים
אפריקה בין תלות לעצמאות
10206
6ב'רשימת הקמפוסיםבעבר נקרא "צמיחת המדינות החדשות באפריקה"
הסחורה האנושית
10779
6ב'רשימת הקמפוסים תפורסם בהמשך

סמינרים, בחירה וזיקה

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
משטר ופוליטיקה באפריקה
10329
6א'רשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'.
אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10333
6א'רשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'.
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6א'רשימת הקמפוסיםפתוח לסטודנטים מאו"פ בלבד
משטר ופוליטיקה באפריקה
10329
6ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשך.לא מיועד לתלמידי שנה א'.
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6ב'רשימת קמפוסים תפורסם בהמשך.פתוח לסטודנטים מאו"פ בלבד