מבואות

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
צמחית המדינות החדשות באפריקה
10206
6א'לרשימת קמפוסים
הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה
10779
6א'לרשימת קמפוסים
צמחית המדינות החדשות באפריקה
10206
6ב'לרשימת קמפוסים

קורסי בחירה וסמינרים

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
משטר ופוליטיקה באפריקה
10329
6א'לרשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10333
6א'לרשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות
10925
6א'לרשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים: עבר והווה
10330
6ב'לרשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
10333
6ב'לרשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות
10925
6ב'לרשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
12012
3ב'לרשימת קמפוסיםלא מיועד לתלמידי שנה א'
הקורס יתקיים בסמסטר קיץ תש"פ

זיקה

מרצהשם הקורסנ"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6א'לרשימת קמפוסיםפתוח לסטודנטים מהאו"פ בלבד
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
6ב'לרשימת קמפוסיםפתוח לסטודנטים מהאו"פ בלבד