מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אלה קרןמבוא ללימודי אפריקה
192-1-0020
192-1-0030
4שנתיה10:00-12:00
ד"ר נהרה פלדמןאנתרופולוגיה ואפריקה: פרספקטיבות
שונות על מציאות משתנה
192-1-0011
2אד14:00-16:00
ד"ר יונה זיאנגההממלכות הפרה-קולוניאליות באפריקה
192-1-0071
2בא12:00-14:00
ד"ר לין שלרמקורות וגישות בחקר אפריקה
192-1-0101
2בג12:00-14:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לין שלרדרום אפריקה מאפרטהייד לדמוקרטיה
192-1-0070
2אג12:00-14:00
ד"ר תמר גולןאפריקה העצמאית בהיבט הגלובאלי
192-1-0050
2אב10:00-12:00
ד"ר תמר גולן
פרופ' צבי בנטוויץ
פוליטיקה עוני ובריאות
192-1-0060
2אג10:00-12:00
ד"ר אלה קרןחצי חינם: עבדות וסחר עבדים
באפריקה וממנה
192-1-0021
2אה12:00-14:00
ד"ר רות ג'יניאוגזע וגזענות באירופה
127-1-0098
2אב10:00-12:00
ד"ר רות ג'יניאומשפט וקולוניאליזם
127-1-0411
2בב10:00-12:00
ד"ר אלה קרןשחור לבן בצבעים: אפריקה וקולנוע
192-1-0111
2בה12:00-14:00
מר יפתח מילואסוגיות בפליטות, הגירה כפויה ומקלט
באפריקה וישראל
192-1-0081
2בב16:00-18:00
ד"ר ליאו כהןמבוא להסטוריה דתית וחברתית של אתיופיה
192-1-0061
4בא
ג
12:00-14:00
אורית ואקנין-יקותיאליהיסטוריה חברה ופוליטיקה בצפון אפריקה
192-1-0121
2בב18:00-20:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר רות ג'יניאואירופה מעבר לים
127-1-0078
127-1-0088
4שנתיג14:00-16:00
ד"ר לין שלרזהויות ופוליטיקה וגלות אפריקאית
192-1-0041
192-1-0051
4שנתיב12:00-14:00
ד"ר נהרה פלדמןגופן של נשים כמושא פוליטי באפריקה
192-1-0031
4אב
ד
10:00-12:00