מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר יעל אבסירהמבוא ללימודי אפריקה
192-1-0020
192-1-0030
4שנתיה12:00-14:00
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-0071
2אג16:00-18:00
ד"ר אביעד מורנומבוא לצפון אפריקה במאות ה-19 וה-20
192-1-0121
2בג12:00-14:00
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה באפריקה
192-1-0011
4בב+ד12:00-14:00
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-0043
4בג+ה14:00-16:00
ד"ר מוחמד
אל-עטאונה
מבוא לדת האסלאם
124-1-0031
4אא
ג
10:00-12:00
18:00-20:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-0062
2אב12:00-14:00
ד"ר לין שלרדרום אפריקה: מאפרטהייד לדמוקרטיה
192-1-0070
2אב14:00-16:00
ד"ר לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-0082
2אב16:00-18:00
מר דייויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה
192-1-0022
2אג12:00-14:00
מר טל סלעספרות אפריקנית: כתיבה פוליטית לשינוי חברתי
192-1-0045
2אה10:00-12:00
ד"ר רות ג'יניאוגזע וגזענות באירופה
127-1-0098
2אב08:00-10:00
מר דייויד גוסאמנות אפריקאית: המודרני והעכשווי
192-1-0064
2בב12:00-14:00
פרופ' צבי בנטואיץ'
ד"ר אניטה נודלמן
בריאות, חולי ורפואה בהקשר האפריקאי
192-1-0060
2בב14:00-16:00
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ואסלאם באתיופיה: סיור לימודי
192-1-0035
4אאיןאיןסיור לימודי עם 3 מפגשי חובה
ד"ר לאונרדו כהןתנועות המיסיון באפריקה: היבטים היסטוריים והשוואתיים
192-1-0004
2בג16:00-18:00
ד"ר יעל אביסירהסוגיות בפיתוח באפריקה
192-1-0072
2בה10:00-12:00
ד"ר רות ג'יניאומשפט וקולוניאליזם
127-1-0411
2בב10:00-12:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אבישי בן דרוראסלאם ומוסלמים באפריקה - עיונים בסוגיות נבחרות
192-1-0015
192-1-0025
4שנתיב10:00-12:00
ד"ר לין שלרזהויות ופוליטיקה וגלות אפריקאית
192-1-0041
192-1-0051
4שנתיג14:00-16:00
ד"ר מיכל גבעוניהפעולה ההומניטרית: היבטים ביקורתיים
138-1-0214
138-1-0224
4שנתיד14:00-16:00
ד"ר מוחמד
אל-עטאונה
דת ומדינה במזה"ת המודרני
124-1-0075
4בא10:00-14:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א