מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אלה קרןמבוא ללימודי אפריקה
192-1-0020
192-1-0030
4שנתיה12:00-14:00
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-0071
2אב16:00-18:00
ד"ר אלה קרןפוליטיקה פוסט קולוניאלית באפריקה
192-1-0010
2אה10:00-12:00
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-0043
2בג16:00-18:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןתנועות המיסיון באפריקה: היבטים היסטוריים והשוואתיים
192-1-0004
2אג16:00-18:00
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-0062
2אב14:00-16:00
ד"ר רות ג'יניאופריז-דקאר: שליטה קולוניאלית ומפגשיםתרבותיים בסנגל
127-1-0174
2אד10:00-12:00קורס של המח' להיסטוריה כללית
ד"ר איתן בר יוסףהרומן באפריקה
132-1-260
2אה10:00-12:00קורס של המח' לספרויות זרות.
קורס באנגלית.
ד"ר יעל אביסירהאפריקה ואקטיביזם
192-1-0082
2אה14:00-16:00
ד"ר אבישי בן דרורמהדרה להכרה - סוגיות במחקר חברות מוסלמיות בקרן אפריקה
192-1-0052
2אב12:00-14:00
ד"ר לאונרדו כהןהסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה
192-1-0061
2אג12:00-14:00
מר דייויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה
192-1-0022
2אב10:00-12:00
מר דייויד גוסאמנות אפריקאית: המודרני והעכשווי
192-1-0064
2בב12:00-14:00
ד"ר אלה קרןשחור לבן בצבעים: אפריקה וקולנוע
192-1-0111
2אה10:00-12:00
ד"ר רעות ברק וויקסהסטוריה כלכלית באפריקה
192-1-0044
2בב8:00-10:00
ד"ר רעות ברק וויקספיתוח כלכלי באפריקה: אתגרים והצלחות
192-1-0054
2בב10:00-12:00
פרופ' צבי בנטואיץ'
ד"ר אניטה נודלמן
בריאות, חולי ורפואה בהקשר האפריקאי
192-1-0060
2בב14:00-16:00
ד"ר לאונרדו כהןעיונים במקורות לחקר ההיסטוריה של אתיופיה
192-1-0074
2בג14:00-16:00
פרופ' איאן טיילורביטחון וסכסוך באפריקה
138-2-84
2בב
ד
12:00-16:00
8:00-12:00
מיני קורס 3 שבועות של המח' לפו"מ
התמחות בעבודות פיתוח קהילתיות
192-1-0003
2קיץאיןאיןליוצאים למשלחת המגישים עבודה

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר רות ג'יניאואירופה מעבר לים
127-1-0078
127-1-0088
4שנתיד14:00-16:00
ד"ר יעל אביסרהעוני ופיתוח
192-1-0024
192-1-0034
4שנתיה12:00-14:00
ד"ר מיכל גבעוניהפעולה ההומניטרית: היבטים ביקורתיים
138-1-0214
138-1-0224
4שנתיד10:00-12:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א