מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10206
6א
צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10206
6ב

בחירה-סמינר

מרצהשם הקורססמסטרנק"זיוםשעותמיקוםהערות
אתיופיה: נצרות, אסלם, יהדות
10333
א6
משטר ופוליטיקה באפריקה
10329
א6
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום
10925
א6
אפריקה בין דמוקרטיה לדיקטטורה
12012
א3
אתיופיה: נצרות, אסלם, יהדות
10333
ב6
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום
10925
ב6
אפריקה בסבך היחסים הבינלאומיים
10330
ב6

בחירה-זיקה

מרצהשם הקורססמסטרנק"זיוםשעותמיקוםהערות
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
א6
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת
10432
ב6