מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברמבוא ללימודי אפריקה
622.9102
2אא16:00-18:00
ד"ר אירית בקמבוא לצופיות
622.2304
2אא12:00-14:00
גב' הדס סופרתרגיל בחקר אפריקה
622.9103
4אב
ד
12:00-14:00
12:00-14:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלם
622.1003
2אג12:00-14:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
690.3307
8שנתיא
ג
12:00-14:00
10:00-12:00
פרופ' גליה צבראפריקה בראי הקולנוע
622.9214
4אד12:00-16:00
ד"ר אנבסה טפרההמרחב הלשוני-חברתי-תרבותי
באתיופיה
690.2306
2אא10:00-12:00
מר ערן כתרתיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים
בפיתוח מקומי בר קיימא
693.2009
2אא16:00-18:00
ד"ר גיא רופאזכרון של מלחמה רבה: היסטוריה של אנגולה במאה העשרים
693.2012
2אא14:00-16:00
פרופ' גליה צברבימת אפריקה א
693.3001
2אד16:00-18:00מפגשים אחת לשבועיים
פרופ' גליה צברבימת אפריקה ב
693.3002
2בד16:00-18:00מפגשים אחת לשבועיים
ד"ר אירית בקנשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
622.2191
4בב
ד
10:00-12:00
12:00-14:00
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
690.2308
2בא10:00-12:00
ד"ר משה מורדהמוסיקה של המזה"ת ואפריקה
622.2302
4בב
ד
14:00-16:00
14:00-16:00
ד"ר שרון שלוםיהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה
693.2011
2בא16:00-18:00
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
680.3161
2בד14:00-16:00
פרופ' גליה צברחוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "הכל קורס" ל"שלוש נשים חזקות"
693.2010
2בד14:00-16:00
פרופ' גליה צברבין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל -
סוגיות מרכזיות באפריקה בת זמננו
1880.0614
2ב**קורס מקוון עם 3 מפגשי חובה
ד"ר רוית כהןאתנוגרפיה של הגירה ומסעות
693.2013
2בד10:00-12:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקגשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם
693.2201
4אא
ד
16:00-18:00
10:00-12:00
ניתן ללמוד גם בתור קורס בחירה
פרופ' גליה צברבין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה
ופליטות
693.2003
4שנתיא14:00-16:00סדנא המשלבת מחקר שדה
ניתן ללמוד גם בתור קורס בחירה

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאה קינברגלחיות כמוסלמי בעולם מערבי
622.2158
2אא12:00-14:00
ד"ר סמדר שיפמןטוני מוריסון: מונוגרפיה
680.3026
2אד12:00-14:00
פרופ בלהה מלמןאימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני
1700-2016 621.118
2אא10:00-12:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א