מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברמבוא להיסטוריה של אפריקה
622.9102
2אא10:00-12:00
פרופ' גליה צברתרגיל בהיסטוריה של אפריקה
622.9103
4אא
ה
12:00-14:00
8:00-10:00
תרגול
ד"ר נהרה פלדמןמבוא לאנתרופולוגיה
693.1003
2אא14:00-16:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלם
622.1003
2בג14:00-16:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
690.3307
8שנתיא
ג
14:00-16:00
10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתקדמים
690.3308
4שנתיג8:00-10:00
ד"ר אנבסה טפרההמרחב הלשוני-חברתי באתיופיה
690.2306
2אא16:00-18:00
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
690.2308
2בא16:00-18:00
פרופ' גליה צברעבדים, פליטים, מכשפים ונשים:
אפריקה במאה שלנו
693.2002
2אד12:30-14:00
פרופ' גליה צבראפריקה בראי הקולנוע
622.9214
4בא12:00-16:00
ד"ר יובל רוטמןבין עבד עברי לעבד אפריקאי:
העבדות בישראל ובעמים
677.2066
4אא
ג
12:00-14:00
ד"ר אירית בקתרגיל בכתיבת עבודות
622.1099
2אה14:00-16:00
ד"ר אירית בקברכה- צופיות ומודרניות
622.2157
2אה12:00-14:00
ד"ר איתן גינזברגתרבות והתנגדות: שולטים, נשלטים
והמאבק לצדק חברתי/פוליטי
662.1199
2אד16:00-18:00
ד"ר דניאל זיסנוייןמבוא לצפון אפריקה
622.9101
2בה12:00-14:00
ד"ר אפרים דוידיגלובליזציה: אסיה, אפריקה
ואמריקה הלטינית
622.1301
2בה16:00-18:00
גב' איילת פלטיאפריקה בזירה הבינלאומית
693.2001
2בה18:00-20:00
ד"ר ברוס מדי ויצמןצמיחתן של מדינות וקהילות מודרניות-
מרוקו אלג'יר ותוניס
622.9208
4בב
ד
12:00-14:00
16:00-18:00
ד"ר ליאורה ביגוןאורבניזם קולוניאלי-היסטוריה וביקורת
691.2367 
2בד10:00-12:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברקולוניאליזם בריטי במזרח אפריקה
622.9303
4בא
ה
8:00-10:00
ד"ר אירית בקקרן אפריקה והמזה"ת
622.9217
4בא
ה
10:00-12:00