מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברמבוא להיסטוריה של אפריקה
622.9102
2אא12:00-14:00
פרופ' גליה צברתרגיל בהיסטוריה של אפריקה
622.9103
4אא+ד14:00-16:00
ד"ר נהרה פלדמןמבוא לאנתרופולוגיה
693.1003
2בא10:00-12:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלם
622.1003
2אג12:00-14:00
ד"ר דניאל זיסנוייןמבוא לצפון אפריקה
622.9101
2בד16:00-18:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתקדמים
690.3308
4שנתיג10:00-12:00שיעור+תרגול
לא מיועד לתלמידי שנה א'
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית מדוברת
690.3313
4שנתיה10:00-12:00שיעור+תרגול
לא מיועד לתלמידי שנה א'
ד"ר אנבסה טפרההמרחב הלשוני-חברתי באתיופיה
690.2306
2אה12:00-14:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
690.2308
2בה12:00-14:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
פרופ' גליה צברבין אפריקה לישראל
693.2003
2בד12:00-14:00
ד"ר נהרה פלדמןמחקר פמיניסטי באפריקה-
פריחה ומחסומים
693.2004
2בא12:00-14:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
ד"ר אירית בקברכה- צופיות ומודרניות
622.2157
2אא8:00-10:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
ד"ר אירית בקלאומיות ומגדר במזה"ת ובאפריקה
622.2180
2אא10:00-12:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
ד"ר איתן גינזברגתרבות והתנגדות: שולטים, נשלטים
והמאבק לצדק חברתי/פוליטי
662.1199
2בד16:00-18:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
גב' איילת פלטיאפריקה בזירה הבינלאומית
693.2001
2בד18:00-20:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
ד"ר אניטה נודלמןאפריקה בין רפואה מסורתית
לרפואה מודרנית
693.2005
2בא'16:00-18:00
גב' עידית טולדנויצירה אפריקאית - תאוריה מערבית
693.2006
2אד'10:00-12:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברקולוניאליזם בריטי במזרח אפריקה
622.9303
4בא+ד10:00-12:00
ד"ר אירית בקקרן אפריקה והמזה"ת
622.9217
4בא+ד14:00-16:00
ד"ר ברוס מדי ויצמןצמיחתן של מדינות וקהילות
מודרניות-מרוקו אלג'יר ותוניס
622.9208
4אא+ד16:00-18:00קורס באנגלית

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' דוד כ"ץתולדות הנצרות 1350-2012
621.1542 
2בה16:00-18:00
ד"ר סמדר שיפמןטוני מוריסון: מונוגרפיה
680.3026
2אד'14:00-16:00
ד"ר לאה קינברגלחיות כמוסלמי בעולם מערבי
622.2158
4אא+ד14:00-16:00
ד"ר מירי שפרעמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות
622.2126
2אב10:00-12:00
גב' הדס סופרתרגיל בכתיבת עבודות
622.1099
2אב12:00-14:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"א