מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברמבוא להיסטוריה של אפריקה
622.9102
2אא12:00-14:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלם
622.1003
2אג12:00-14:00
פרופ' גליה צברתרגיל בהיסטוריה של אפריקה
622.9103
4אא+ד10:00-12:00תרגול
ד"ר אירית בקמבוא לצפון אפריקה
622.9101
2בד10:00-12:00
ד"ר הדס ירוןמבוא לאנתרופולוגיה
693.1003
2בד14:00-16:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אניטה נודלמןאפריקה בין רפואה מסורתית לרפואה מודרנית
693.2005
2אא12:00-14:00
גב' עידית טולדנויצירה אפריקאית - תאוריה מערבית
693.2006
2אא16:00-18:00
ד"ר יעל אבסירהאנתרופולגיה ביקורתית של הפיתוח באפריקה
693.2007
2אד12:00-14:00
ד"ר אבישי בן-דרוראגן הנילוס - דתות, תרבויות, פוליטיקה
693.2008
2בד12:00-14:00
ד"ר אירית בקברכה- צופיות ומודרניות
622.2157
2בד12:00-14:00
ד"ר אנבסה טפרההמרחב הלשוני-חברתי באתיופיה
690.2306
2אג12:00-14:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
690.3307
8שנתיא+ג14:00-16:00שיעור+תרגול
ד"ר אנבסה טפרהמבוא לשפות כושיתיות: סידאמה
690.2313
2בג12:00-14:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקקרן אפריקה והמזה"ת
622.9217
4אא+ד10:00-12:00
ד"ר ברוס מדי ויצמןצמיחתן של מדינות וקהילות מודרניות-מרוקו אלג'יר ותוניס
622.9208
4בב+ה16:00-18:00קורס באנגלית
פרופ' גליה צברקולוניאליזם בריטי במזרח אפריקה
622.9303
4בא+ד10:00-12:00
פרופ' גליה צברבין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה
ופליטות
693.2003
4שנתיא14:00-16:00סדנא המשלבת מחקר שדה
ד"ר מירי שפרסביבה, איכות סביבה ואיכות חיים בעולם האסלאם
622.3227
4בב+ה10:00-12:00

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
גב' הדס סופרתרגיל בכתיבת עבודות
622.1099
2בב10:00-12:00תרגול
ד"ר לאה קינברגלחיות כמוסלמי בעולם מערבי
622.2158
4אא+ד14:00-16:00שיעור+תרגול
פרופ' דוד כ"ץתולדות הנצרות 1350-2012
621.1542 
2בה16:00-18:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ב

תשע"א