מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברמבוא להיסטוריה של אפריקה
622.9102
2אא10:00-12:00
ד"ר נורית צפרירמבוא לדת ולתרבות האסלם
622.1003
2בד12:00-14:00
גב' הדס סופרתרגיל בחקר אפריקה
622.9103
4אא
ד
12:00-14:00
10:00-12:00
ד"ר אירית בקמבוא לצפון אפריקה
622.9101
2אד14:00-16:00
ד"ר הדס ירוןמבוא לאנתרופולוגיה
693.1003
2בד14:00-16:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אנבסה טפרההמרחב הלשוני-חברתי-תרבותי
באתיופיה
690.2306
2אג12:00-14:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתקדמים
690.3308
4שנתיג10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהגעז למתחילים
690.3303
4שנתיא10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית מדוברת
690.3313
4שנתיה10:00-12:00
פרופ' גליה צבראפריקה בראי הקולנוע
622.9214
4אד12:00-16:00
פרופ' גליה צברבין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל -
סוגיות מרכזיות באפריקה בת זמננו
1880.0614
2בד18:00-20:00
ד"ר מירי שפרעמוק באדמה: מוות בחברות מוסלמיות
622.2126
4בב10:00-12:00קורס עם זיקה לאפריקה
מר ערן כתרתיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים
בפיתוח מקומי בר קיימא
693.2009
2אא16:00-18:00
פרופ' גליה צברבימת אפריקה
693.3000
2שנתיד16:00-18:00פורום מתקדם לחקר אפריקה
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה ולשונותיה
690.2319
2בא14:00-16:00
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה
680.3161
2בד14:00-16:00
ד"ר יעל אבסירהאנתרופולגיה ביקורתית של הפיתוח
באפריקה
693.2007
2בד12:00-14:00
ד"ר אבישי בן-דרוראגן הנילוס - דתות, תרבויות, פוליטיקה
693.2008
2בג12:00-14:00
ד"ר אירית בקנשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
622.2191
4בא
ד
12:00-14:00
14:00-16:00
ד"ר יובל רוטמןבין עבד עברי לעבד אפריקאי: העבדות בישראל ובעמים
677.2066
4בג14:00-18:00
פרופ' גליה צברחוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "איש העם" ל"שלוש נשים חזקות"
693.2010
2בד10:00-12:00
ד"ר שרון שלוםיהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה
693.2011
2בא16:00-18:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקקרן אפריקה והמזה"ת
622.9217
4אא+ד12:00-14:00
פרופ' גליה צברבין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה
ופליטות
693.2003
4שנתיא14:00-16:00סדנא המשלבת מחקר שדה

קורסים בשנים קודמות

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א