מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גליה צברמבוא להיסטוריה של אפריקה
622.9102
2אא10:00-12:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלם
622.1003
2אג12:00-14:00
גב' הדס סופרתרגיל בחקר אפריקה
622.9103
4אא
ד
12:00-14:00
10:00-12:00
ד"ר אירית בקמבוא לצפון אפריקה
622.9101
2אד12:00-14:00
ד"ר הדס ירוןמבוא לאנתרופולוגיה
693.1003
2בד14:00-16:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
690.3307
8שנתיא+ג10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהגעז למתקדמים
690.3304
2אא14:00-16:00
ד"ר אנבסה טפרההמרחב הלשוני-חברתי-תרבותי
באתיופיה
690.2306
2אג12:00-14:00
פרופ' גליה צבראפריקה בראי הקולנוע
622.9214
4אד12:00-16:00
מר ערן כתרתיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים
בפיתוח מקומי בר קיימא
693.2009
2אא16:00-18:00
ד"ר גיא רופאזכרון של מלחמה רבה: היסטוריה של אנגולה במאה העשרים
693.2012
2אא12:00-14:00
פרופ' גליה צברבימת אפריקה א
693.3001
4אד16:00-18:00מפגשים אחת לשבועיים
פרופ' גליה צברבימת אפריקה ב
693.3002
4בד16:00-18:00מפגשים אחת לשבועיים
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
690.2308
2בג12:00-14:00
ד"ר אנבסה טפרהמבוא לשפות כושיתיות: סידאמה
690.2313
2בא12:00-14:00
פרופ' גליה צברחוקרי אפריקה קוראים ספרות - בין "איש העם" ל"שלוש נשים חזקות"
693.2010
2בד12:00-14:00
ד"ר אירית בקנשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
622.2191
4בא
ד
12:00-14:00
10:00-12:00
ד"ר שרון שלוםיהודי אתיופיה בין סגרגציה לגטואיזציה
693.2011
2בא16:00-18:00
פרופ' גליה צברבין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל -
סוגיות מרכזיות באפריקה בת זמננו
1880.0614
2בא18:00-20:00קורס מקוון עם 3 מפגשי חובה
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה
680.3161
2בד12:00-14:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקקרן אפריקה והמזה"ת
622.9217
4אב+ד10:00-12:00
ד"ר מיכאל זכיםהעבדות באמריקה
621.3244
4אב+ה16:00-18:00
פרופ' גליה צברבין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה
ופליטות
693.2003
4שנתיא14:00-16:00סדנא המשלבת מחקר שדה
ד"ר ברוס מדי ויצמןצמיחתן של מדינות וקהילות פוליטיות מודרניות - מרוקו אלג'יר ותוניסיה
622.9208
4בב+ה12:00-14:00

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאה קינברגלחיות כמוסלמי בעולם מערבי
622.2158
4אא+ד14:00-16:00
ד"ר יעל שטרנהלהדרום האמריקני
626.2349
4בא+ד16:00-18:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א