יהודה להב

בוגר התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת בן גוריון.

כיום עובד בחינוך הבלתי פורמאלי.

יתחיל הסבת אקדמאים להוראה באוניברסיטה הפתוחה.

חזרה לדף בוגרים

אחרי הלימודים חזרתי להתגורר בקיבוץ שלי ובשנתיים האחרונות אני עובד בחינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ ואחראי על בית הילדים של כיתות א'-ג'. באוקטובר אתחיל הסבת אקדמאים להוראה באוניברסיטה הפתוחה. יש לכם פינה חמה בלב שלי.