בוגרים

סגל אקדמי

אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר רוית כהן-תלמי

ravit.cohn@gmail.com

אנתרופולוגית חוקרת הגירה, פליטות ומסעות. כמו כן סוגיות של מקום (בית) וזמן בהקשרים בינתרובותיים.

ד"ר שרון שלום

1982shalom@gmail.com

חוקר פילוסופיה של ההלכה האתיופית, היסטוריה של יהדות אתיופיה, פרשנות ותרבות.

ד"ר אירית בק

iritbak@post.tau.ac.il

חוקרת אפריקה מהיבטים של מגדר. בשנים האחרונות מתמחה בחקר האיחוד האפריקאי וסכסוכים אלימים ביבשת. פרטים נוספים ניתן לראות בקישור מטה.

https://telaviv.academia.edu/IritBack

פרופ' גליה צבר

gsafrica@post.tau.ac.il

תחומי מחקרה כוללים יחסי דת ומדינה באפריקה וסוגיות של הגירה, עבודה וכח עבודה בעת המודרנית. פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור מטה.

http://www.tau.ac.il/humanities/mideast_africa/faculty-sabar.heb.html

ד"ר ברוס מדי-ויצמן

bmaddy@post.tau.ac.il

חוקר צפון אפריקה תוך התמקדות בקהילות פוליטיות מודרנית.

ד"ר אנבסה טפרה

teferra@post.tau.ac.il

בלשן לשונות שמיות. מתמחה באמהרית ובגעז.

ד"ר גיא רופא

roufe@bgu.ac.il

עוסק בהיסטוריה הקדם קולוניאלית של דרום מזרח אפריקה, הנוכחות הפורטוגלית בעמק הזמבזי בין המאות השש עשרה והתשע עשרה, והקולוניאליזם הפורטוגלי באפריקה.