ד"ר אבישי בן-דרור

עוסק במחקר חברות מוסלמיות באתיופיה ובקרן אפריקה ובקשריהן עם חברות אחרות במזרח התיכון ובעולם. תחומי מחקרו כוללים גם בחינת היחסים בין דתות ובין תרבויות שונות לאורך חופי הים האדום.