ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי

היסטוריונית ואנתרופולוגית של צפון אפריקה. תחומי מחקרי כוללים: קולוניאליזם ומודרניות פוסט-קולוניאלית במרוקו, אימפריאליזם צרפתי בצפון אפריקה, תקופת ממשלת וישי במרוקו, היסטוריה חברתית-כלכלית של בעלי מלאכה ואיגודים מקצועיים, יחסי יהודים-מוסלמים – אקטיביזם ומחקר, זיכרון והיסטוריוגרפיה יהודית ואמזיע'ית, ייצור תרבותי מגרבי במרוקו ובישראל.