ד"ר אירית בק

חוקרת אסלאם עכשיווי וכן את אפריקה מהיבטים של מגדר. בשנים האחרונות מתמחה בחקר האיחוד האפריקאי וסכסוכים אלימים ביבשת.