ד"ר אלה קרן

מלמדת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובאוניברסיטה הפתוחה. תחומי התמחותה כוללים עבדות וסחר בעבדים, זיכרון קולקטיבי, ופוליטיקה פוסט קולוניאלית באפריקה. מחקרה הנוכחי עוסק בסחר בבני אדם.