ד"ר ברוס מדי-ויצמן

חוקר צפון אפריקה תוך התמקדות בקהילות פוליטיות מודרנית.