פרופ' דניס שרביט

נושאי מחקרו כוללים ספרות קולוניאלית ואנטי-קולוניאלית, פרנץ פנון, אלבר ממי, אלבר קאמי; מלחמת אלג'יריה ודה קולוניזציה בצרפת. פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור מטה.