ד"ר יעל אבסירה

תחומי מחקרה כוללים פיתוח ועוני באפריקה, אנתרופולוגיה ביקורתית של הפיתוח, פילוסופיה אפריקאית של הפיתוח, היסטוריה של אפריקה, פיתוח אורבני באפריקה.