פרופ' לין שלר

עבודתה האקדמית מתמקדת בהיסטוריה של הקולוניאליזם באפריקה. תחומי מחקרה כוללים עיור באפריקה, הגירות, כוח עבודה אפריקאי והגלות האפריקאית. מלמדת קורסים על קולוניאליזם ופוסט-קולוניאליזם באפריקה, וקורסים על גזע ותרבות בגלות האפריקאית.