ד"ר ענת רוזנטל

עוסקת באנתרופולוגיה רפואית ובריאות גלובלית. תחומי מחקרה כוללים את ההתמודדות החברתית-תרבותית עם מגיפות, מחלות זיהומיות ובריאות אם וילד באפריקה שמדרום לסהרה, מערכות בריאות בסביבות מעוטות משאבים ומדיניות בריאות גלובלית ויישומה.