פרופ' בני נויברגר ז"ל

נושאי מחקרו בתחום אפריקה: הלאומיות האפריקנית, קונפליקטים אתניים, משטרים ופוליטיקה, אפריקה ביחסים הבינלאומיים, יחסי ישראל-אפריקה. מידע נוסף הנוגע לפרסומיו ניתן למצוא בקישור מטה.