פרופ' רות ג'יניאו

תחומי מחקרה כוללים קולוניאליזם צרפתי באפריקה והחיילים האפריקאים ששירתו בצבא צרפת במלחמות העולם.