פרופ' גליה צבר

תחומי מחקרה כוללים יחסי דת ומדינה באפריקה וסוגיות של הגירה, עבודה וכח עבודה בעת המודרנית. פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור מטה.