פרופ' צבי בנטואיץ'

ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס בפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מומחה בינלאומי לאיידס ולמחלות הטרופיות המכונות "מוזנחות". מזה שנים עוסק במחקר וטיפול בנושא זה בארץ ובאפריקה, ובעיקר באתיופיה.