מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-0071
2אג16:00-18:00בנין 90 כיתה 123
פרופ' לין שלרמקורות וגישות בחקר אפריקה
192-1-0101
2אב14:00-16:00בניין 72 כיתה 119
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה באפריקה
192-1-0011
192-1-0116
4שנתיב10:00-12:00בניין 90 כיתה 222
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-0043
4בג
ה
10:00-12:00בניין 90 כיתה 125
בניין 90 חדר 123

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר איתן בר יוסףהרומן באפריקה
132-1-260
2אב8:00-10:00בניין 72 כיתה 213הקורס באנגלית
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואהמסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-0062
2אב12:00-14:00בניין 26 כיתה 5
פרופ' לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-0082
2אב16:00-18:00בניין 34 כיתה 214לתלמידי שנה ב' ומעלה. בוגרי הקורס יוכלו לגשת למיונים למשלחת לאפריקה.
חובה להגיע למפגש הכנה בתחילת הסמסטר.
ד"ר דייויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה192-1-00222אג14:00-16:00בניין 97 כיתה 201
ד"ר יעל אביסירהטנזניה: היסטוריה פוליטית וכלכלית
192-1-0023
2אה12:00-14:00בניין 90 כיתה 125
ד"ר ענת רוזנטלארגונים לא ממשלתיים באפריקה
192-1-0017
2אב14:00-16:00בניין 90 כיתה 125
ד"ר מוחמד
אל-עטאונה
מבוא לדת האסלאם
124-1-0031
4אג
ג
10:00-12:00
12:00-14:00
בניין 35 כיתה 2שיעור + תרגול *יש אפשרות להירשם לקב' תרגול נוספות ביום ג'
פרופ' רות ג'יניאומשפט וקולוניאליזם
127-1-0411
2אג12:00-14:00בניין 90 חדר 323
פרופ' לין שלרדרום אפריקה: מאפרטהייד לדמוקרטיה
192-1-0070
2אב10:00-12:00בניין 34 כיתה 10
מר יאיר השחרמוסיקה אפריקאית - בין האסתטי הפוליטי והתרבותי
192-1-0057
2בב14:00-16:00בניין 90 חדר 222
ד"ר לאונרדו כהןתנועות המיסיון באפריקה: היבטים היסטוריים והשוואתיים
192-1-0004
2בג16:00-18:00בניין 90 חדר 325
ד"ר לאונרדו כהןהסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה
192-1-0061
2בב16:00-18:00בניין 90 חדר 134
ד"ר דייויד גוסעיצוב ויצירה עכשווית בת קיימא באפריקה
192-1-0067
2בג14:00-16:00בניין 90 חדר 123
ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי"טרב"- ייצור תרבותי במזרח התיכון וצפון אפריקה
192-1-0106
4בד16:00-20:00בניין 72 חדר 245
פרופ' רות ג'יניאוגזע וגזענות באירופה
127-1-0098
2בד14:00-16:00בניין 92 חדר 1
ד"ר יעל אביסירהישראל ואפריקה
192-1-27
2בה12:00-14:00בניין 90 חדר 123

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אבישי בן דרוראסלאם ומוסלמים באפריקה -עיונים בסוגיות נבחרות
192-1-0015
192-1-0025
4שנתיב10:00-12:00בניין 74 כיתה 224מיועד לתלמידי שנה ג
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-0077
192-1-0087
4שנתיב18:00-20:00בניין 32 כיתה 112מיועד לתלמידי שנה ג
ד"ר גיא רופאמבט אחר - תיאורים אירופים את אפריקה ואת האפריקאים
192-1-0037
192-1-0047
4שנתיג12:00-14:00בניין 74 כיתה 459מיועד לתלמידי שנה ג
ד"ר מיכל גבעוניהפעולה ההומניטרית: היבטים ביקורתיים
138-1-0214
138-1-0224
4שנתיד10:00-12:00בניין 72 חדר 666מיועד לתלמידי שנה ג
ד"ר מנצור נסאסרהסכסוכים אתניים וטריטוריאליים במזה"ת
וצפון אפריקה
138-1-186
4בא
ד
14:00-16:00
10:00-12:00
בניין 72 חדר 111
בניין 72 חדר 213
מיועד לתלמידי שנה ג

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' רות ג'יניאומבוא למאה ה-20
127-1-224
2בג10:00-12:00בניין 28 חדר 104

קורסים בשנים קודמות

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א