מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-0071
2אה10:00-12:00
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-0043
4שנתיה14:00-16:00
ד"ר לין שלרמקורות וגישות בחקר אפריקה
192-1-0101
2אב14:00-16:00
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה באפריקה
192-1-0011
4שנתיב10:00-12:00

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-0062
2אב12:00-14:00
אורית ואקנין-יקותיאלימרוקו המודרנית - סוגיות בהיסטוריה, חברה ותרבות
124-1-0245
4בד16:00-20:00
פרופ' חגי רםאימפריאליזם וקולוניאליזם במזרח התיכון ומעבר לו
124-1-0130
4אב14:00-18:00
ד"ר לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-0082
2אב16:00-18:00
מר דייויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה
192-1-0022
2אג14:00-16:00
ד"ר סיגל הורוביץצדק ופיוס לאחר הג'נוסייד ברואנדה – סיור לימודי
192-1-0056
4ב**
ד"ר יעל אביסירהסוגיות בפיתוח באפריקה
192-1-0072
2בה12:00-14:00
ד"ר יעל אביסירהערים אפריקאיות: עבר, הווה ועתיד
192-1-0046
2בה10:00-12:00
ד"ר רות ג'יניאופריז-דקאר: שליטה קולוניאלית ומפגשיםתרבותיים בסנגל
127-1-0174
2אד12:00-14:00
ד"ר רות ג'יניאוידע וכוח בהקשרים קולוניאליים
127-1-0176
2בד14:00-16:00
מר דייויד גוסאמנות אפריקאית: המודרני והעכשווי
192-1-0064
2בג14:00-16:00
פרופ' צבי בנטואיץ'
ד"ר אניטה נודלמן
בריאות, חולי ורפואה בהקשר האפריקאי
192-1-0060
2בב14:00-16:00
גב' מאירה אשרהמוסיקה והמחול של ה Anlo Ewe ממזרח גאנה
192-1-0066
2ב**הקורס יתקיים במתכונת מרוכזת
בתאריכים 2-3.3 וב- 17-18.4
פרופ' שרון פרדוההגירה לאירופה: סוגיות באירופה העכשווית – סיור לימודי 2ב**סיור + מספר מפגשים מקדימים. לפרטים יש לפנות למרכז אירופה.
ד"ר לאונרדו כהןסוגיות באפרו-מרקסיזם ואפרו-קומוניזם
192-1-0016
2בב16:00-18:00
ד"ר מוחמד אל-עטאונהמבוא לדת האסלאם
124-1-0031
4אא
ג
10:00-12:00
18:00-20:00
ד"ר לאונרדו כהן
ד"ר גיא רופא
תנועות המיסיון באפריקה: היבטים היסטוריים והשוואתיים
192-1-0004
2אב16:00-18:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אבישי בן דרוראסלאם ומוסלמים באפריקה - עיונים בסוגיות נבחרות
192-1-0015
192-1-0025
4שנתיג10:00-12:00
ד"ר רות ג'יניאואירופה מעבר לים
127-1-0078
127-1-0088
4שנתיג12:00-14:00
ד"ר לאונרדו כהןאתיופיה: דת ותרבות
192-1-0026
192-1-0036
4שנתיב12:00-14:00
ד"ר מוחמד
אל-עטאונה
דת ומדינה במזה"ת המודרני
124-1-0075
4בא10:00-14:00
ד"ר מנצור נסאסרהסכסוכים אתניים וטריטוריאליים במזה"ת וצפון אפריקה
138-1-186
138-1-196
4שנתיה12:00-14:00
ד"ר גיא אריאלידמוקרטיה ודמוקרטיזציה
138-1-375
138-1-376
4שנתיד14:00-16:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א