מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקמבוא ללימודי אפריקה
622.9102
2אא10:00-12:00גילמן 326
ד"ר גיא רופאתרגיל בחקר אפריקה622.91034אא
ד
14:00-16:00
14:00-16:00
גילמן 362
ד"ר נורית צפרירמבוא לדת ולתרבות האסלם
622.1003
2אג12:00-14:00גילמן 144
פרופ' ברוס מדי ויצמןצפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
622.2025
2בג14:00-16:00גילמן 456

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
690.3307
8שנתיג12:00-16:00רוזנברג 107
ד"ר רוית כהןאתנוגרפיה של הגירה ומסעות
693.2013
2אא14:00-16:00גילמן 305
ד"ר שרון שלוםסוגיות בתולדות יהודי אתיופיה
622.2304
4אא16:00-18:00
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
690.2308
2אא14:00-16:00רוזנברג 102
ד"ר אנבסה טפרהגעז למתחילים
690.3303
4שנתיא12:00-14:00רוזנברג 107
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתקדמים
690.3308
4שנתיא10:00-12:00רוזנברג 107
ד"ר אירית בקבימת אפריקה א
693.3001
2אד16:00-18:00גילמן 133מפגשים אחת לשבועיים
ד"ר אירית בקבימת אפריקה ב
693.3002
2בד16:00-18:00גילמן 133מפגשים אחת לשבועיים
ד"ר משה מורדהמוסיקה של המזה"ת ואפריקה
622.2302
2בד14:00-16:00גילמן 278
ד"ר אירית בקנשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
622.2191
4בב
ד
10:00-12:00
12:00-14:00
גילמן 220
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי680.31612בג14:00-16:00גילמן 305

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקגשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם 693.22014אא
ד
12:00-14:00
10:00-12:00
גילמן 455
גילמן 362א
ניתן ללמוד גם בתור קורס בחירה
פרופ' בלהה מלמןבעיניים מערביות – קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה 1750-1950
621.9018
4בד10:00-14:00גילמן 449ניתן ללמוד גם בתור קורס בחירה

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' מירי שפר מוסנזוןסביבה ואיכות סביבה במזה"ת
622.2011
2אא10:00-12:00גילמן 456
פרופ' דוד כ"ץתולדות הנצרות 1350-2017
621.1542 
2בה16:00-18:00גילמן 144
ד"ר סוניה וינרספרות אפריקנית אמריקנית
626.2355
4בא
ד
12:00-14:00
12:00-14:00
ביה"ס לשפות 102קורס באנגלית

קורסים בשנים קודמות

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א