מבואות

מרצהשם קורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקמבוא ללימודי אפריקה
622.9102
2א'ד'10:00-12:00
ד"ר גיא רופאתרגיל בחקר אפריקה
622.9103
4א'א'
ד'
14:00-16:00
18:00-20:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלאם
622.1003
2א'ד'14:00-16:00
ד"ר אירית בקמבוא לצופיות
622.2304
2ב'א'12:00-14:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר כהן רויתאנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל
693.2016
4שנתיא'10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
624.3003
8שנתיא'
ג'
10:00-12:00
10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתקדמים
624.3004
4שנתיא'12:00-14:00
ד"ר חי איתן כהן ינרוג'קפוליטיקה, אקלים וכדורגל במזה"ת ובצפון אפריקה
622.2307
4שנתיג'10:00-12:00חלק ב' מיועד לעבודה מעשית – תאריכים יפורסמו בהמשך
ד"ר אירית בקגישות אפריקניות לשואה
693.2119
2א'ד'12:00-14:00
ד"ר אירית בקבימת אפריקה א'
693.3001
2א'ד'16:00-18:00פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד. תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
624.2004
2א'ג'12:00-14:00
ד"ר טל סלעהספרות האפריקאית
668.2341
2א'ה'10:00-12:00
ד"ר משה מורדמוזיקה וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
622.2030
2ב'ד'14:00-16:00
ד"ר אנבסה טפרהגעז למתקדמים
624.3006
2ב'ג'12:00-14:00
ד"ר אירית בקבימת אפריקה ב'
693.3002
2ב'ד'16:00-18:00פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד. תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר
פרופ' ברוס מדי ויצמןצפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
622.2220
4ב'ג'
ה'
14:00-16:00
12:00-14:00
מי שלמד את הקורס 0622.2025 לא יכול להרשם לקורס זה. הקורס נחשב בתכנית אפריקה כשיעור ולא כפרו"ס
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
680.3161
2ב'ד'14:00-16:00
ד"ר אירית בקהגות פאן-אפריקאית
654.4210
2א'א'16:00-18:00פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד.
ד"ר דניאל זיסנוייןחברה וסביבה בצפון אפריקה
622.2306
2ב'ג'10:00-12:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' גדי אלגזיקולוניאליזם וחברות ספר
621.2416
4א'א'
16:00-20:00לא מיועד לתלמידי שנה א
ד"ר אמיר טייכרמדעי הגזע
621.3289
4א'ג'8:00-12:00לא מיועד לתלמידי שנה א
ד"ר אירית בקגשר מעל הסהרה – ניגריה ועולם האסלאם
693.2201
4ב'א'
ד'
14:00-16:00
12:00-14:00
לא מיועד לתלמידי שנה א
פרופ' מיכאל זכיםתולדות העבדות באמריקה
621.3244
4ב'ב'
ה'
16:00-18:00
16:00-18:00
לא מיועד לתלמידי שנה א

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסביבה ואיכות סביבה במזה"ת
622.2011
2א'א'08:00-10:00
ד"ר סוניה וינרניו יורק והדמיון הספרותי האפריקני אמריקני
626.3808
4א'א'
ד'
14:00-16:00
14:00-16:00
לא מיועד לתלמידי שנה א'.
הקורס מועבר באנגלית
ד"ר סמדר שיפמןטוני מוריסון: מונוגרפיה 
680.3026
4א'ב'
ה'
10:00-12:00
10:00-12:00
ד"ר סמדר שיפמןמינוריות כפולה: כותבות שחורות בארצות הברית
680.5092
4ב'ד'10:00-14:00לא מיועד לתלמידי שנה א'
פרופ' דוד כ"ץתולדות הנצרות 1350 - 2018
621.1542
2ב'ה'16:00-18:00
ד"ר חיים דעואל לוסקיג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם
662.2099
2ב'ב'16:00-18:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א