מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקמבוא ללימודי אפריקה
622.9102
2א'ד'10:00-12:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלאם
622.1003
2א'ד'14:00-16:00
ד"ר גיא רופאתרגיל בחקר אפריקה
622.9103
4א'א'
ד'
14:00-16:00
14:00-16:00
ד"ר אירית בקמבוא לצופיות
622.2304
2ב'א'12:00-14:00

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקגישות אפריקניות לשואה
693.2119
2א'ד'12:00-14:00
ד"ר גטצ'ו מטפריההיסטוריה ופוליטיקה במדינות קרן אפריקה
693.2017
2א'ג'10:00-12:00קורס באנגלית
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי
680.3161
2א'ב'14:00-16:00
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: היסטוריה, שפה ותרבות
624.2004
2א'ג'12:00-14:00
ד"ר אירית בקבימת אפריקה א'
693.3001
2א'ד'16:00-18:00פתוח לתלמידי שנים ב' ו-ג' בלבד.
תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה.
מפגשים אחת לשבועיים.
קורס בשני חלקים. ניתן ללמוד את שני חלקי הקורס או רק אחד מהם.
ד"ר אירית בקבימת אפריקה ב'
693.3001
2ב'ד'16:00-18:00פתוח לתלמידי שנים ב' ו-ג' בלבד.
תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה.
מפגשים אחת לשבועיים.
קורס בשני חלקים. ניתן ללמוד את שני חלקי הקורס או רק אחד מהם.
ד"ר אירית בקניגריה - בין דיקטטורה לדמוקרטיה
693.2021
2ב'ד'18:00-20:00
ד"ר דניאל זיסנווייןחברה וסביבה בצפון אפריקה
622.2306
2ב'ג'10:00-12:00
ד"ר משה מורדמוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
622.2030
2ב'ג'12:00-14:00מי שלמד את הקורס 'המוסיקה של המזה"ת ואפריקה' (0622.2302) לא יכול להירשם לקורס זה
ד"ר רוית כהןאנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל
693.2016
4שנתיא'10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
624.3003
8שנתיא'
ג'
10:00-12:00
10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתקדמים
624.3004
4שנתיא'12:00-14:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקדתות באתיופיה - מקדמוניות למודרניות
693.2203
4ב'א'
ד'
14:00-16:00
14:00-16:00
לא מיועד לסטודנטים בשנה א'. הסמינר כולל סיור לימודי בצפון אתיופיה שיתקיים כשבוע לפני חופשת פסח.
ד"ר טל סלעיחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות
668.3008
4שנתיסמסטר א' - יום ה'
סמסטר ב' - יום ב'
10:00-12:00

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסביבה ואיכות סביבה במזה"ת
622.2011
2א'ה'12:00-14:00
ד"ר חיים דעואל לוסקיג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם
662.2099
2א'ב'16:00-18:00
ד"ר יעל שטרנהלמבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים
621.1213
2א'ה'14:00-16:00
ד"ר יעל שטרנהלמעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית
621.1214
2ב'ה'12:00-14:00
פרופ' בלהה מלמןאימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 1700-2019
621.1180
2ב'ב'10:00-12:00