מבואות

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקמבוא ללימודי אפריקה
622.9102
2א'ד'10:00-12:00מקוון
ד"ר גיא רופאתרגיל בחקר אפריקה
622.9103
4א'א'
ד'
14:00-16:00
14:00-16:00
בניין גילמן, חדר 279
בניין גילמן, חדר 278
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלאם
622.1003
2א'ד'14:00-16:00מקוון
ד"ר אירית בקמבוא לצופיות
622.2304
2א'א'10:00-12:00מקוון

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אנבסה טפרהגְעֵז למתחילים
624.1108
4שנתיא'10:00-12:00מקווןקורס שנתי (סה"כ 4 ש"ס)
שיעור + תרגיל.
ד"ר אירית בקבימת אפריקה - פורום מתקדם לחקר אפריקה
693.3001
4שנתיד'16:00-18:00מקווןקורס שנתי (סה"כ 4 ש"ס).
אין חובה ללמוד את שני החלקים. לא מיועד לסטודנטים בשנה א'. מפגש אחת לשבועיים. תאריכים יפורסמו בתחילת השנה.
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
624.3003
4א'א'
ג'
12:00-14:00
12:00-14:00
מקוון
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה: מממלכת שבא להיילה סלאסי
680.3161
2א'ד'14:00-16:00מקוון
ד"ר סוניה נרונסקי-ליידןבצל האפרטהייד ולאחר נפילתו: אמנות וצילום בדרום אפריקה
821.6184
2א'ד'14:00-16:00
ד"ר משה מורדמוסיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
622.2030
2ב'ג'12:00-14:00בניין גילמן
חדר 456
מי שלמד את הקורס "המוסיקה של המזה"ת ואפריקה" 622.2302 לא יכול להירשם לקורס זה.
ד"ר דניאל זיסינוייןחברה וסביבה בצפון אפריקה
622.2306
2ב'ג'12:00-14:00
ד"ר אירית בקג'נוסייד ובניית לאום באפריקה ובמזה"ת - המקרה של רואנדה
693.2018
4ב'א'
ד'
12:00-14:00
10:00-12:00
מקווןהרישום מותנה באישור המרצה ובהשתתפות בסיור לימודי לרואנדה (שמתוכנן להתקיים בהנחה שהמצב יאפשר זאת).
פרופ' ברוס מדי ויצמןצפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
622.2311
2ב'ה'12:00-14:00מקווןקורס באנגלית.
ד"ר טל סלעלהיות עם חופשי: צרפת ומדינות אפריקה הפרנקופונית בשנות המעבר
668.3000
2ב'ה'10:00-12:00בניין ווב
חדר 401

סמינרים

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקהגות פאן אפריקאית ופאן אסלאמית - קריאה בכתבים
654.4210
4א'א'
ד'
14:00-16:00
12:00-14:00
מקווןהרישום לקורס באישור המרצה
פרופ' יגאל חלפיןההיסטוריה של המבט האנתרופולוגי
621.3382
4א'ג'16:00-20:00מקוון
ד"ר אירית בקגשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם
693.2201
4ב'א'
ד'
10:00-12:00
12:00-14:00
בניין גילמן, חדר 362א
בניין גילמן, חדר 450
ד"ר אנבסה טפרההמרקם הלשוני, התרבותי והחברתי באתיופיה
624.4126
2ב'ג'10:00-12:00בניין רוזנברג
חדר 103

זיקה

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר בלהה מלמןאימפריות: "מערב", "מזרח" מודרניות וכוח 1700-2020
621.1180
2א'ב'10:00-12:00מקוון
ד"ר עילי ראונרצרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע
668.1400
2א'א'14:00-16:00בניין ווב
חדר 103
ד"ר ענבל אבומבוא ליזמות חברתית
1884.0201
2א'ד'18:00-20:00
ד"ר רוית כהןמניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל
1883.1005
2א'א'16:00-18:00
ד"ר סוניה וינרAmerican literature and popular culture
626.2683
2א'ג'14:00-16:00בניין רוזנברג
חדר 106
הקורס בעברית
ד"ר אביב עמיתמושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת
668.1401
2ב'ה'14:00-16:00בניין גילמן
חדר 306
שיעור + תרגיל.
מר נחום גלכלים ושיטות ביזמות
1884.0102
2ב'ד'17:00-19:00
גב' ג'קי גורןייזום והקמת עסקים חברתיים
1884.0202
2ב'ב'16:00-18:00
ד"ר איריס ארבליסודות היזמות והניהול
1884.0101
2ב'ג'16:00-18:00
ד"ר רוית כהןללא גבולות - תנועה והגירה במציאות גלובלית
1883.1004
4ב'א'16:00-18:00