מבואות

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקמבוא ללימודי אפריקה א'
0693.1001
2א'א'12:00-14:00בניין גילמן
חדר 279
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלאם
622.1003
2א'ד'14:00-16:00בניין גילמן
חדר 144 (אולם אתינגר)
ד"ר אירית בקמבוא ללימודי אפריקה ב'0693.10022ב'א'12:00-14:00בניין גילמן
חדר 279

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקג'נוסייד ובניית לאום באפריקה ובמזה"ת - המקרה של רואנדה
693.2018
4שנתיד'10:00-12:00456 גילמןהרישום מותנה באישור המרצה ובהשתתפות בסיור לימודי לרואנדה (שמתוכנן להתקיים בהנחה שהמצב יאפשר זאת).
ד"ר אנבסה טפרהגְעֵז למתחילים
624.1108
4שנתיא'10:00-12:00204 ספרייה רוזנברגקורס שנתי (סה"כ 4 ש"ס)
שיעור + תרגיל.
ד"ר אנבסה טפרהגעז למתקדמים
0624.3006
4שנתיג'10:00-12:00204 ספריה רוזנברג
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
0624.3003
4שנתיג'12:00-14:00204 ספרייה רוזנברג
פרופ' גליה צברבימת אפריקה - פורום מתקדם לחקר אפריקה
693.3001
4א'ד'16:00-18:00279 גילמןקורס שנתי (סה"כ 4 ש"ס).
אין חובה ללמוד את שני החלקים. לא מיועד לסטודנטים בשנה א'. מפגש אחת לשבועיים. תאריכים יפורסמו בתחילת השנה.
ד"ר אירית בקכתיבה אקדמית בנושא אפריקה
0693.2023
4א'א'
ה'
10:00-12:00
12:00-14:00
456 גילמן
277 גילמן
מי שהחוג השני שלהם הוא מזה"ת צריך ללמוד את הקורס "איך לחשוב ול??כתוב??.
ד"ר אירית בקנשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה
0622.2191
4א'א'
ד'
14:00-16:00
14:00-16:00
306 גילמן
ד"ר אנבסה טפרהאתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה
0624.6003
2א'א'12:00-14:00105 רוזנברג
פרופ' גליה צברמהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסות
0693.2022
2א'ד'12:00-14:00306 גילמןסדנה
ד"ר עמוס נדןהיסטוריה כללית של המזרח התיכון וצפון אפריקה
0622.2029
4אב'
ג'
12:00-14:00
14:00-16:00
277 גילמן
306 גילמן
ד"ר אירית בקקרן אפריקה והמזה"ת: היסטוריה ואקטואליה
0693.2019
2ב'א'14:00-16:00362 גילמן
פרופ' גליה צברבימת אפריקה - פורום מתקדם לחקר אפריקה
693.3002
4ב'ד'16:00-18:00279 גילמןקורס שנתי (סה"כ 4 ש"ס).
אין חובה ללמוד את שני החלקים. לא מיועד לסטודנטים בשנה א'. מפגש אחת לשבועיים. תאריכים יפורסמו בתחילת השנה.
פרופ' גליה צברקוראים ספרות מאפריקה והמגרב מזווית סוציו-פוליטית
0693.2020
4ב'א'
ד'
12:00-14:00
12:00-14:00
261 גילמן
362 גילמן
ד"ר מירה צורףמצרים בסבך הזהויות - הפרעונית, הערבית, האסלאמית והאפריקאית
0622.2038
2ב'א'08:00-10:00456 גילמןמי שלמד את הקורס על מצרים בתשפ"א לא יכול להירשם
ד"ר עמוס נדןמרידות איכרים בלבנט: דמיון ושוני אל מול מקרי חקר מאירופה ואפריקה
0622.2044
2ב'ה'10:00-12:00456 גילמן
פרופ' גליה צברבין מהגרים, מכשפים וזוכות פרס נובל: סוגיות מרכזיות באפריקה
609.1001
2ב'ד'18:00-20:00223 (אולם ברגר) גילמן

סמינרים

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקהגות פאן אפריקאית ופאן אסלאמית - קריאה בכתבים
654.4210
4ב'א'
ד'
16:00-18:00
14:00-16:00
בניין גילמן
חדר 497
הרישום לקורס באישור המרצה
ד"ר טל סלעיחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות
0668.3008
4א'ב'16:00-20:00בניין שפות ווב
חדר 301