מבואות

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אירית בקמבוא ללימודי אפריקה
622.9102
2א'ד'10:00-12:00
ד"ר גיא רופאתרגיל בחקר אפריקה
622.9103
4א'א'
ד'
14:00-16:00
16:00-18:00
ד"ר לאה קינברגמבוא לדת ולתרבות האסלאם
622.1003
2א'ד'14:00-16:00
ד"ר אירית בקמבוא לצופיות
622.2304
2ב'א'12:00-14:00

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר משה מורדמוסיקה מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה
622.2030
2א'ג'12:00-14:00מי שלמד את הקורס "המוסיקה של המזה"ת ואפריקה" 622.2302 לא יכול להירשם לקורס זה
ד"ר אירית בקגישות אפריקניות לשואה
0693-2119-01
2א'ד'12:00-14:00
ד"ר רן הכהןאתיופיה ודימוייה: מממלכת שבא להיילה סלאסי
680.3161
2א'ד'14:00-16:00
ד"ר דניאל זיסינוייןחברה וסביבה בצפון אפריקה
622.2306
2א'ה'10:00-12:00
ד"ר אנבסה טפרהאמהרית למתחילים
624.3003
4שנתיא'
ג'
16:00-18:00
16:00-18:00
קורס שנתי (סה"כ 8 ש"ס)
ד"ר אנבסה טפרהגעז למתחילים
624.1108
4שנתיא'14:00-16:00קורס שנתי (סה"כ 4 ש"ס) שיעור + תרגיל
ד"ר רוית כהןאנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה לישראל
693.2016
4שנתיא'10:00-12:00קורס שנתי (4 ש"ס)
ד"ר אירית בקבימת אפריקה - פורום מתקדם לחקר אפריקה
693.3001
693.3002
4שנתיד'16:00-18:00קורס שנתי (4 ש"ס)
אין חובה ללמוד את שני החלקים. הקורס לא מיודע לסטודנטים שנה א'. מפגש אחת לשבועיים. תאריכים יפורסמו בתחילת השנה

סמינרים

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר טל סלעיחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות
668.3008
4א'ה'10:00-14:00
ד"ר סמדר שיפמןמינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב
680.5092
4א'א'14:00-18:00סמינר תואר שני - רישום יאושר לסטודנטים בעלי ממוצע 85 ומעלה ובאישור המרצה
ד"ר אנבסה טפרההמרקם הלשוני, התרבותי והחברתי באתיופיה
624.4126
2שנתיג'14:00-16:00קורס שנתי (סה"כ 4 ש"ס)
ד"ר אירית בקגשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם4ב'א'
ד'
14:00-16:00
14:00-16:00

זיקה

מרצהשם הקורסש"ססמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' אביעד קליינברגרהתרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלויין
621.1216
2א'א'14:00-16:00
ד"ר עילי ראונרמיומנויות יסוד -צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע
668.1400
2א'ה'12:00-14:00
ד"ר אביב עמיתמושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת668.14012ב'א'
ד"ר יעל שטרנהלתחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1492-1865
621.1971
4ב'ב'
ה'
10:00-12:00
10:0012:00
שיעור + תרגיל