מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אלה קרןמבוא ללימודי אפריקה
192-1-0020
192-1-0030
4שנתיה10:00-12:00
ד"ר לין שלרמקורות וגישות בחקר אפריקה
192-1-0101
2אג10:00-12:00
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-0071
2אב17:00-19:00
ד"ר אלה קרןמדינות אפריקה במאה העשרים- מקולוניאליזם לעצמאות?
192-1-0010
2בה12:00-14:00
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-0043
2בב16:00-18:00
ד"ר מוחמד
אל-עטאונה
מבוא לדת האסלאם
124-1-0031
4אא
ג
10:00-12:00
18:00-20:00
קורס של המח' למזרח תיכון

בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-0062
2אב14:00-16:00
ד"ר רות ג'יניאוגזע וגזענות באירופה
127-1-0098
2אא12:00-14:00
ד"ר יעל אביסירהסוגיות בפיתוח באפריקה
192-1-0072
2אה14:00-16:00
ד"ר אלנה דובנובסוואהילית
192-1-0013
4אב10:00-14:00
ד"ר לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-0082
2אג16:00-18:00
ד"ר אלה קרןשחור לבן בצבעים: אפריקה וקולנוע
192-1-0111
2אה12:00-14:00
ד"ר אמזאט
בוקארי יאבארה
פאן אפריקניזם - תיאוריה ופרקטיקה
192-1-0053
2בג16:00-18:00קורס באנגלית
ד"ר אבישי בן דרורמהדרה להכרה - סוגיות במחקר חברות מוסלמיות בקרן אפריקה
192-1-0052
2בב12:00-14:00
ד"ר אבישי בן דרורעמק הנילוס: "נהר הנצח" בין עימותים לשיתוף פעולה
192-1-0033
2בב14:00-16:00
ד"ר לין שלרהתמחות בעבודות פיתוח קהילתיות
192-1-0003
2קיץאיןאיןליוצאים למשלחת המגישים עבודה
ד"ר ליאו כהןמבוא להסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה
192-1-0061
4בא
ג
12:00-14:00
12:00-14:00
מר דייויד גוסהארטיפקט האפריקאי
192-1-0022
2בב10:00-12:00
ד"ר יעל אביסירהטנזניה: היסטוריה פוליטית וכלכלית
192-1-0023
2בה14:00-16:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר רות ג'יניאואירופה מעבר לים
127-1-0078
127-1-0088
4שנתיד14:00-16:00
ד"ר לין שלרזהויות ופוליטיקה וגלות אפריקאית
192-1-0041
192-1-0051
4שנתיג14:00-16:00

קורסים בשנים קודמות

תשע"ב

תשע"א