מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם קולוניאלית של אפריקה
192-1-0071
2א'ה'14:00-16:00בניין 72
חדר 115
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-0043
4א'ב'
ה'
12:00-14:00
10:00-12:00
בניין 90
חדר 222
בניין 72
חדר 115
פרופ' לין שלרפוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית
192-1-0010
2שנתיג'10:00-12:00בניין 72
חדר 218
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה
192-1-0011
2שנתיב'10:00-12:00בניין 72
חדר 489
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי - רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-0062
2א'ב'12:00-14:00בניין 26
חדר 6
פרופ' לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-0082
2א'ב'16:00-18:00ביין 72
חדר 210
לתלמידי שנה ב' ומעלה. חובה להשתתף במפגש הכנה בתחילת הסמסטר
ד"ר מירי סטריאןכלכלת אי שיוויון ועוני
142-1-0018
4*א'ד'14:00-17:00בניין 14
חדר 4
*הקורס שווה ערך ל-3 נק"ז, אך סטודנטים מלימודי אפריקה יקבלו מטלה נוספת בשווי 1 נק"ז - סה"כ 4 נק"ז
פרופ' רות ג'יניאוידע וכוח בהקשרים קולוניאליים
127-1-0176
2א'ג'10:00-12:00בניין 32
חדר 112
ד"ר לאונרדו כהןמקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן אפריקה
124-1-0428
2א'ג'18:00-20:00בניין 28
חדר 102
ד"ר ענת רוזנטלארגונים לא ממשלתיים (NGOs) באפריקה
192-1-0017
2א'ד'14:00-16:00בניין 14
חד5ר 102
ד"ר מוחמד אל-עטאונהמבוא לדת האיסלאם
124-1-0031
4א'א'
א'
10:00-12:00
12:00-14:00
בניין 72 חדר 221
תרגול: בניין 97 חדר 205, 206
שיעור + תרגיל
ד"ר אורית וקנין יקותיאלימרוקו המודרנית - סוגיות בהיסטוריה, חברה ותרבות
124-1-0245
4א'ד'12:00-16:00
פרופ' לין שלרדרום אפריקה - מאפרטהייד לדמוקרטיה2ב'ב'14:00-16:00
פרופ' רות ג'יניאומבוא למאה ה-20: מבטים על אירועי מפתח בעידן העכשווי 1914-2001
127-1-0185
2ב'ג'10:00-12:00
יאיר השחרמוזיקה אפריקאית- בין האסתטי, הפוליטי והתרבותי
192-1-0057
2ב'ג'14:00-16:00
ד"ר לאונרדו כהןסוגיות באפרו-מרקסיזם ואפרו-קומוניזם
192-1-0016
2ב'ג'18:00-20:00
ד"ר דיויד גוססיור לימודי לאוגנדה
192-1-20
4ב'ההרשמה מתבצעת רק דרך מזכירות התכנית באב"ג
ד"ר לאונרדו כהןנצרות, יהדות ואסלאם באתיופיה: ספרות, היסטוריה, דת
124-1-0385
2שנתיא'16:00-18:00בניין 28
חדר 104
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
אלעד בן אלולהחיים הטובים באפריקה: מודרניות, אורבניות, וצרכנות מנקודת מבט אתנוגרפית
192-1-0100
2שנתיד'12:00-14:00בניין 74 חדר 215קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
מיועד לתלמידי שנה ג'
פרופ' רות ג'יניאותגובות אפריקאיות לקולוניאליזם
127-1-0250
2שנתיג'12:00-14:00בניין 74 חדר 316קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
מיועד לתלמידי שנה ג'
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזרח התיכון ואפריקה
192-1-0077
2שנתיא'14:00-16:00בניין 90
חדר 226
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
מיועד לתלמידי שנה ג'
ד"ר מוחמד אל-עטאונהדת ומדינה במזרח התיכון המודרני
124-0-0075
4א'ג'10:00-14:00בניין 32
חדר 114
מיועד לתלמידי שנה ג'

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר מנצור נסאסרהסכסוכים אתניים וטריטוריאליים במזה"ת וצפון אפריקה
138-1-0186
4א'א'
ד'
14:00-16:00
16:00-18:00
בניין 72 חדר 115
בניין 90 חדר 222
פרופ' אחמד סעדיהקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני
138-1-0227
2א'ד'10:00-12:00בניין 72
חדר 115
פרופ' אחמד סעדיהמדינות המתפתחות מאז העצמאות: בן בניית אומה לגלובליזציה
138-1-0297
2ב'ד'10:00-12:00