מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' לין שלרפוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט קולוניאלית 1960-2000
192-1-10
192-1-90
4שנתיג'10:00-12:00קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם - קולוניאלית של אפריקה
192-1-71
2א'ב'16:00-18:00
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-43
4א'ב'
ה'
12:00-14:00
10:00-12:00
ד"ר מוחמד אל עטאונהמבוא לדת האסלאם
124-1-31
4א'א'10:00-14:00שיעור 10:00-12:00
תרגול 12:00-14:00

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןהיסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה
192-1-61
192-1-161
4שנתיא'16:00-18:00קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
פרופ' שרון פרדומבוא למשפט בינלאומי
187-1-19
187-1-29
4שנתיד'16:00-18:00קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
מר יאיר השחרמוסיקה אפריקאית - בין האסתטי, הפוליטי והתרבותי
192-1-57
2א'ה'12:00-14:00
ד"ר לאונרדו כהןהיסטוריה מודרנית של אריתראה (1980-1991)
124-1-389
2א'ג'18:00-20:00
פרופ' רות ג'יניאודה-קולוניזציה: מאבקי שחרור בעולם הקולוניאלי
127-1-190
2א'ג'12:00-14:00
ד"ר עדה גונזלץ-טורסכלכלת פיתוח
142-1-2021
3א'ב'11:00-14:00קורס באנגלית.
ד"ר עדה גונזלץ-טורסגישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה
192-1-151
1א'--קורס השלמה הפתוח רק עבור סטודנטים שלומדים קורס של 3 נק"ז בנושאי פיתוח וכלכלה באפריקה.
פרופ' אחמד סעדיהקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני
138-1-227
2א'ד'14:00-16:00
ד"ר יעל מבטסחר עבדים הטרנס-אטלנטי ועבדות באמריקות
127-1-481
2א'ג'14:00-16:00
ד"ר גיא ביינרמבוא למאה ה-20: מבטים על אירועי מפתח בעידן העכשווי, 1914-2001 2א'א'12:00-14:00
ד"ר אנדרה לוימרוקו כשדה אתנוגרפי2א'ב'10:00-12:00
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-62
2ב'ב'12:00-14:00
פרופ' פנינה מוצאפי הלראתנוגרפיה אפריקאית: המקרה של בוצוואנה
102-1-281
2ב'א'12:00-14:00
ד"ר לאונרדו כהןהיחסים בין הכנסייה הקתולית לכנסיות המזרחיות: מוועידת קלקדון ועד ימינו124-1-1971
124-1-1971
2ב'ג'18:00-20:00
ד"ר אילן עמיתמשטרי גירוש בישראל ובאירופה: חיי היומיום של פליטים ומבקשי מקלט במערכות אכיפת הגירה
192-1-91
2ב'ד'10:00-12:00
ד"ר בן זרחיאימפריות קטנות: קהילות אירופיות בין קהיר לקייפטאון
124-1-2001
2ב'ג'14:00-16:00
פרופ' לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-82
2ב'ב'16:00-18:00לא מיועד לתלמידי שנה א'.
חובה להשתתף במפגש הכנה בתחילת הסמסטר.
ד"ר דיויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה
192-1-22
2ב'ג'12:00-14:00
פרופ' אחמד סעדיהמדינות המתפתחות מאז העצמאות: בין בניית אומה לגלובליזציה
138-1-297
2ב'ב'14:00-16:00
ד"ר ענת רוזנטלמדיניות בריאות גלובלית

686-1-44
2ב'ד'15:00-17:00
פרופ' לין שלרתרבות ופוליטיקה במגה עיר: סיור לימודי ללאגוס, ניגריה
192-1-171
4ב'--הסיור מתוכנן לחודש יוני. במידה ולא ניתן תהיה אפשרות להוציא לפועל סיור פיזי יתקיים במקומו קורס אינטנסיבי במתכונת מרוכזת. פרטים מלאים יפורסמו בהמשך.

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-77
192-1-87
4שנתיא'14:00-16:00מיועד לתלמידי שנה ג'.
ד"ר ענת רוזנטלבריאות ורפואה באפריקה
192-1-19
192-1-29
4שנתיב'10:00-12:00מיועד לתלמידי שנה ג'.
ד"ר ג'ניפר לין אושרהאם נוכל להשפיע? אזרחים ושינוי מדיניות
138-1-296
138-1-2960
4שנתיב'14:00-16:00מיועד לתלמידי שנה ג'.
ד"ר מנצור נסאסרהסכסוכים ומחאות במזה"ת וצפון אפריקה

186
138-1-196
4שנתיא'14:00-16:00מיועד לתלמידי שנה ג'.
ד"ר מוחמד אל עטאונהדת ומדינה במזה"ת המודרני
124-1-75
4א'ג'10:00-14:00מיועד לתלמידי שנה ג'.
ד"ר עדה גונזלץ טורססמינר בכלכלה פוליטית של פיתוח
142-1-129
3א'ב'14:00-16:00סמינר באנגלית. מפגשים אישיים עם המרצה. פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד, באישור המחלקה לכלכלה על בסיס מקום פנוי. אישור לרישום לקורס יינתן רק בשבוע השני של הסמסטר.
ד"ר אורי שחרגזע וגזענות באירופה הקדם - מודרנית
127-1-451
4ב'ד'12:00-16:00מיועד לתלמידי שנה ג.
הרישום על בסיס מקום פנוי ואישור המחלקה להיסטוריה, ניתן יהיה לברר אפשרות לרישום רק לאחר תחילת הסמסטר.

קורסי זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאמיומנויות למידה היסטוריות
127-1-168
2א'ה'14:00-16:00
פרופ' שרון פרדומבוא לדיפלומטיה בינלאומית
187-1-16
4א'ב'
ד'
16:00-18:00
12:00-14:00
ד"ר ג'ניפר לין אושרהשתתפות פוליטית בכל העולם: ממפלגות פוליטיות לאקטיביזם בטוויטר
138-1-239
4א'ב'
ד'
16:00-18:00
16:00-18:00