מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' לין שלר
ד"ר איתמר דובינסקי
פוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט קולוניאלית 1960-2000
192-1-10
192-1-90
4שנתיג'12:00-14:00בניין 72, חדר 115.קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
חלק א' של הקורס יועבר ע"י פרופ' לין שלר, חלק ב' של הקורס יועבר ע"י ד"ר איתמר דובינסקי.
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה.
192-1-11
1921-1-116
4שנתיב'10:00-12:00בניין 72, חדר 488 (קומה 4.5).קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם - קולוניאלית של אפריקה
192-1-71
2א'ב'16:00-18:00בניין 72, חדר 110.
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-43
4א'ב'
ה'
12:00-14:00
10:00-12:00
יום ב' - בניין 72, חדר 209.
יום ה' - בניין 72, חדר 115.

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר רותי ונסקה שטרןשינוי אקלים וספרות האנתרופוקן
132-1-304
132-1-404
4שנתיב'16:00-18:00בניין 90, חדר 236.קורס באנגלית.
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
ד"ר רוני מיקל אריאליאפריקה והשואה: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
102-1-0492
102-1-0493
4שנתיב'12:00-14:00בניין 90, חדר 138.קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
ד"ר לאונרדו כהן-שבותמקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן אפריקה
124-1-428
2א'ג'16:00-18:00בניין 34, חדר 14.
פרופ' לין שלרדרום אפריקה: מאפרטהייד לדמוקרטיה
192-1-70
2א'ב'14:00-16:00בניין 34, חדר 10.
ד"ר עדה גונזלץ-טורסגישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה
192-1-151
1א'---קורס השלמה הפתוח רק עבור סטודנטים שלומדים קורס/סמינר של 3 נק"ז בנושאי פיתוח וכלכלה באפריקה.
ד"ר מנצור נסאסרההפוליטיקה של האימפריות במזרח התיכון
138-1-286
2א'א'10:00-12:00בניין 28, חדר 304.קורס באנגלית.
ד"ר נתן מרקוסהמאה העשרים: מבטים על אירועי מפתח בעידן העכשווי, 1914-2001
127-1-185
2א'ה'14:00-16:00בניין 72, חדר 245.
פרופ' אחמד סעדיהקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני
138-1-227
2א'ג'12:00-14:00בניין 90, חדר 140.
ד"ר משה מורדמוזיקה, מגדר וקוויריות באפריקה ובדיאספורה האפריקנית
192-1-193
2א'ד'16:00-18:00בניין 90, חדר 227.
פרופ' מוחמד אל-עטאונהמבוא לדת האסלאם
124-1-31
2א'א'10:00-12:00בניין 92, חדר 1.
פרופ' מוחמד אל-עטאונהמקורות לחקר דת האסלאם
124-1-103
2א'א'12:00-14:00בניין 28, חדר 101.חובת קדם לקורס זה לעשות את קורס "מבוא לדת האסלאם" 124-1-31 של פרופ' מוחמד אל-עטאונה
פרופ' איתן בר יוסףהרומן באפריקה
132-1-260
2א'ה'12:00-14:00בניין 34, חדר 9.קורס באנגלית.
ד"ר איתמר דובינסקייחסי ישראל-אפריקה
192-1-84
2א'ג'14:00-16:00בניין 32, חדר 109.
דיויד גוסConsidering Sustainable Design Projects in Africa
192-2-13
2א'ג'12:00-14:00בניין 23, חדר 309.קורס מקוון. פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-62
2ב'ב'12:00-14:00
פרופ' אחמד סעדיהמדינות המתפתחות מאז העצמאות: בין בניית אומה לגלובליזציה
138-1-297
2ב'ד'08:00-10:00
ד"ר ענת רוזנטלמדיניות בריאות גלובלית
686-1-44
2ב'ב'12:00-14:00קורס באנגלית.
ד"ר דיויד גוסאמנות אפריקאית: המודרני והעכשווי
192-1-64
2ב'ג'14:00-16:00
ד"ר לאונרדו כהן שבותהיחסים בין הכנסייה הקתולית לכנסיות המזרחיות: בוועידת קלקדון ועד ימינו
124-1-1971
2ב'ג'16:00-18:00
גב' שרון בר דודמפנדות לזאבים לוחמים: מדיניות החוץ של סין
138-1-0183
2ב'ג'08:00-10:00
פרופ' אחמד סעדיהמפגש הקולוניאלי
138-1-0377
2ב'ג'12:00-14:00
ד"ר אילה פזסוגיות אתיות בהגירה2ב'ד'12:00-14:00
ד"ר איתמר דובינסקיגיאופוליטיקה עכשווית בין אפריקה ואירופה
192-1-14
2ב'ג'14:00-16:00
פרופ' לין שלרשינוי האקלים בצפון טנזניה: השפעות חברתיות, סביבתיות, כלכליות ותרבותיות
192-2-94
4ב'---הסיור יתקיים במהלך חופשת הסמס' בין ה 10-18.4.2024.

סטודנטים הרוצים לקחת את הסיור קורס עם נק"ז צריכים לפנות למזכירות על מנת להירשם אליו.
ד"ר מניה אוריאל כגןYouth in Africa
192-2-72
2ב'ב'18:00-20:00קורס מקוון. פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.
ד"ר איתמר דובינסקיSport and Development: Prospects and Limitations
192-2-92
2ב'ג'10:00-12:00פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-77
192-1-87
4שנתיא'14:00-16:00בניין 28, חדר 107מיועד לתלמידי שנה ג'.
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
ד"ר עדה גונזלץ טורססמינר בכלכלה פוליטית של
142-1-129
3שנתיג'11:00-14:00סמינר באנגלית. רוב המפגשים הם אישיים ויתואמו מול המרצה. פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד, באישור המחלקה לכלכלה על בסיס מקום פנוי. אישור לרישום בקורס ינתן רק לאחר תחילת הסמסטר. סטודנטים שיקחו את הסמינר ירשמו גם לקורס "גישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה" 192-1-151, המעניק נק"ז 1, להשלמת הנק"ז ל- 4.
פרופ' רות ג'יניאוחקירות פליליות: בריטניה, צרפת והאימפריות שלהן באסיה ובאפריקה.
127-1-164
4ב'ה'10:00-14:00פתוח רק עבור תלמידי אב"ג שנה ג בלבד.

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' שרון פרדומבוא לדיפלומטיה בינלאומית
187-1-16
187-1-26
4שנתיד'16:00-18:00
בניין 27, חדר 102-.קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר גיא רופאמיומנויות למידה היסטוריות
127-1-168
2אג'14:00-16:00בניין 72, חדר 115.