מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה הקדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-71
2א'ג'12:00-14:00בניין 90
חדר 225
פרופ' לין שלרפוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית  1960-2000
192-1-10
2א'ג'10:00-12:00בניין 72
חדר 211
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה
192-1-11
2א'ד'14:00-16:00בניין 72
חדר 210
ד"ר נורית השמשוני יפהאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-43
2ב'ד'12:00-14:00בניין 72
חדר 502
פרופ' רות ג'יניאומבוא למאה ה-20
127-1-185
2ב'ג'10:00-12:00

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןאתיופיה ואירופה (1520-1991)
124-1-339
124-1-349
4שנתיא'16:00-18:00בניין 74
חדר 459
פרופ' לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-82
2א'ב'14:00-16:00בניין 72
חדר 666
לתלמידי שנה ב' ומעלה. השתתפות בקורס מותנית בנוכחות במפגש אוריינטציה ב- 14.10.18 בשעה 16:00 לפרטים ניתן לפנות לעוזרת ההוראה אור ביננפלד [email protected]
פרופ' רות ג'יניאופשיעה משפט וקולוניאליזם
127-1-411
2א'ד'12:00-14:00בניין 14
חדר 3
ד"ר איתן בר יוסףהרומן באפריקה (קורס באנגלית)
132-1-260
2א'ב'8:00-10:00בניין 28
חדר 103
ד"ר דיוויד גוסעיצוב ויצירה עכשווית בת קיימא באפריקה
192-1-67
2א'ג'14:00-16:00בניין 90
חדר 231
ד"ר גיא רופאמיומנויות למידה היסטוריות
127-1-168
2א'ב'16:00-18:00בניין 28
חדר 104
ד"ר מוחמד אל-עטאונהמבוא לדת האסלאם
124-1-31
4א'א' (שיעור)
א' (תרגול)
10:00-12:00 (שיעור)
12:00-14:00 או 14:00-16:00 (תרגול)
בניין 90
חדר 227
ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלימרוקו המודרנית - סוגיות בהיסטוריה, חברה ותרבות
124-1-245
4א'ב'12:00-16:00בניין 90
חדר 325
ד"ר מירי סטריאןפיתוח כלכלי באפריקה
142-1-88
4*א'ד'14:00-17:00בניין 90
חדר 321
*הקורס שווה ערך ל- 3 נק"ז, אך לסטודנטים ללימודי אפריקה שירשמו לקורס זה יבוצע רישום לקורס נוסף של 1 נק"ז והם יתבקשו לכתוב מטלה נוספת ויקבלו סה"כ - 4 נק"ז
ד"ר אורי שורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-62
2א'ב'12:00-14:00בניין 26
חדר 6
פרופ' רות ג'יניאוגזע וגזענות
127-1-98
2ב'ג'14:00-16:00
ד"ר לאונרדו כהןסוגיות באפרו-מרקסיזם ואפרו-קומוניזם
192-1-16
2ב'ג'18:00-20:00
ד"ר מירי סטריאןכלכלת עוני ואי-שוויון
142-1-18
4*ב'ג'14:00-17:00*הקורס שווה ערך ל- 3 נק"ז, אך לסטודנטים ללימודי אפריקה שירשמו לקורס זה יבוצע רישום לקורס נוסף של 1 נק"ז והם יתבקשו לכתוב מטלה נוספת ויקבלו סה"כ - 4 נק"ז
ד"ר לאונרדו כהןהיסטוריה מודרנית של אריתראה (1890-1991)
124-1-389
2ב'ג'12:00-14:00
ד"ר דיוויד גוסהיצירה האפריקאית: המודרני והעכשווי
192-1-46
2ב'ד'14:00-16:00בניין 74
חדר 109
פרופ' רות ג'יניאוהדמוקרטיה הסנגלית- שורשים הצלחות ואתגרים סיור לימודי
192-1-59
4ב'*הרישום לסיור ולקורס נעשה רק ע"י מזכירת התוכנית ללימודי אפריקה באב"ג *יתקיימו חמישה מפגשי חובה בנוסף לסיור.

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר מוחמד אל-עטאונהדת ומדינה במזה"ת המודרני
124-1-75
4א'א'14:00-18:00בניין 32
חדר 207
מיועד לתלמידי שנה ג'
ד"ר אבישי בן-דרוראסלאם ומוסלמים באפריקה – עיונים בסוגיות נבחרות
192-1-25
4שנתיג'10:00-12:00בניין 72
חדר 123
מיועד לתלמידי שנה ג'
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-77
192-1-87
4שנתיא'14:00-16:00בניין 72
חדר 504
מיועד לתלמידי שנה ג'
ד"ר ענת רוזנטלבריאות ורפואה באפריקה
192-1-19
192-1-29
4שנתיב'10:00-12:00בניין 74
חדר 459
מיועד לתלמידי שנה ג'

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' אחמד סעדיהקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני
138-1-227
2א'ג'14:00-16:00בניין 72
חדר 115
ד"ר מנצור נסאסרהסכסוכים אתנים וטריטוריאליים במזה"ת ובצפון אפריקה
138-1-186
4א'א'
ד'
12:00-14:00
14:00-16:00
בניין 72, חדר 115
בניין 90, חדר 222
ד"ר מנצור נסאסרההמדינות המתפתחות מאז העצמאות: בין בניית אומה לגלובליזציה
138-1-297
2ב'ג'14:00-16:00