מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' לין שלרפוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט קולוניאלית 1960-2000
192-1-10
192-1-90
4שנתיג'12:00-14:00בניין 90, חדר 222.קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם - קולוניאלית של אפריקה
192-1-71
2א'ב'16:00-18:00בניין 72, חדר 489
(קומה 4 וחצי).
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-43
4א'ב'
ה'
12:00-14:00
10:00-12:00
יום ב' - בניין 72, חדר 214.
יום ה' - בניין 72, חדר 115.

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהן-שבותהיסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה
192-1-61
192-1-161
4שנתיא'16:00-18:00בניין 90, חדר 222.קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
ד"ר רוני מיקל אריאליאפריקה והשואה: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
102-1-0492
102-1-0493
4שנתיב'12:00-14:00בניין 28, חדר 103.
ד"ר לאונרדו כהן-שבותמקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן אפריקה
124-1-428
2א'ג'16:00-18:00בניין 28, חדר 101.
פרופ' רות ג'ינאוידע וכוח בהקשרים קולוניאליים
127-1-176
2א'ג'12:00-14:00בניין 28, חדר 107קורס באנגלית.
ד"ר עדה גונזלץ-טורסכלכלת פיתוח
142-1-2021
3א'ג'14:00-17:00בניין 32, חדר 210.קורס באנגלית, מיועד לתלמידי שנה ג'
ד"ר עדה גונזלץ-טורסגישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה
192-1-151
1א'---קורס השלמה הפתוח רק עבור סטודנטים שלומדים קורס/סמינר של 3 נק"ז בנושאי פיתוח וכלכלה באפריקה.
ד"ר סוניה ליידןאמנות אפריקאית? מזירה קולוניאלית לאמנות גלובלית
192-1-63
2א'ד'14:00-16:00בניין 72, חדר 487 (קומה 4 וחצי).
ד"ר נתן מרקוסהמאה העשרים: מבטים על אירועי מפתח בעידן העכשווי, 1914-2001
127-1-185
2א'ה'12:00-14:00בניין 32, חדר 210.
פרופ' אחמד סעדיהקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני
138-1-227
2א'ג'12:00-14:00בניין 72, חדר 214.
פרופ' דניאלה טלמון-הלרמבוא לדת האסלאם
124-1-31
2א'א'10:00-12:00בניין 92, חדר 1.
פרופ' דניאלה טלמון-הלרמקורות לחקר דת האסלאם
124-1-103
2א'א'12:00-14:00בניין 28, חדר 101.חובת קדם לקורס זה - "מבוא לדת האסלאם" 124-1-31
ד"ר דיויד גוסConsidering Sustainable Design Projects in Africa
192-2-13
2א'ג'12:00-14:00בניין 72, חדר 488
(קומה 4 וחצי).
פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-62
2ב'ב'12:00-14:00
ד"ר נועה לויאפריקה ואקטיביזם
192-1-82
2ב'ג'16:00-18:00לא מיועד לתלמידי שנה א'.
חובה להשתתף במפגש הכנה בתחילת הסמסטר.
ד"ר ענת רוזנטלמדיניות בריאות גלובלית
686-1-44
2ב'ב'12:00-14:00קורס באנגלית.
ד"ר דיויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה
192-1-22
2ב'ג'14:00-16:00
פרופ' רות ג'יניאודה-קולוניזציה: מאבקי שחרור במאה העשרים
127-1-190
2ב'ב'16:00-18:00
ד"ר איתמר דובינסקיקשת האסלאם באפריקה - מההג'רה הראשונה ועד לסאדיו מאנה
192-1-73
2ב'ד'14:00-16:00
ד"ר משה מורדמוזיקה, מגדר וקוויריות באפריקה ובדיאספורה האפריקנית
192-1-193
2ב'ד'16:00-18:00
ד"ר נועה לוימפגשי הגירה: חברות מהגרות ומקומיות בהגירה אפריקאית בת זמננו
192-1-83
2ב'א'10:00-12:00קורס מקוון
ד"ר יעל מבטסחר עבדים הטרנס-אטלנטי ועבדות באמריקות
127-1-481
2ב'ב'12:00-14:00מיועד לתלמידי שנה א' בלבד.
פרופ' אחמד סעדיהמדינות המתפתחות מאז העצמאות: בין בניית אומה לגלובליזציה
138-1-297
2ב'ג'16:00-18:00
ד"ר מנצור נסאסרההפוליטיקה של האימפריות במזרח התיכון
138-1-286
2ב'ד'10:00-12:00קורס באנגלית
ד"ר איתמר דובינסקי"גאנה מעבר לסיוע"? יזמות מקומית בגאנה ותאוריות עכשווית של פיתוח קהילתי - סיור לימודי לגאנה
192-1-93
4ב'---הסיור יתקיים במהלך חופשת הסמס', בין ה - 23.2.23 ל- 4.3.23.
המפגשים המקדמים לסיור יתקיימו בתאריכים הבאים:
10.1.23 - 18:00-20:00 בניין 34 חדר 18
17.1.23 - 18:00-20:00 בניין 34 חדר 18
12.2.23 - פגישה בזום. לינק ישלח למשתתפי הסיור
ד"ר נועה לויYouth in Africa
192-2-72
2ב'א'18:00-20:00קורס מקוון. פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.
ד"ר לאונרדו כהן שבותLiberation Theology in Latin America, Africa, and Palestine
192-2-122
2ב'ג'16:00-18:00פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.
ד"ר איתמר דובינסקיSport and Development: Prospects and Limitations
192-2-92
2ב'ג'16:00-18:00פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.
ד"ר דני אדמסוBlack Critical Theory
192-2-42
2ב'ג'18:00-20:00פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות.

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-77
192-1-87
4שנתיא'14:00-16:00בניין 72, חדר 502.מיועד לתלמידי שנה ג'.
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר ענת רוזנטלבריאות ורפואה באפריקה
192-1-19
192-1-29
4שנתיב'10:00-12:00בניין 72, חדר 504.מיועד לתלמידי שנה ג'.
קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר עדה גונזלץ טורססמינר בכלכלה פוליטית של פיתוח
142-1-129
3שנתיסמינר באנגלית. מפגשים אישיים עם המרצה. פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד, באישור המחלקה לכלכלה על בסיס מקום פנוי. אישור לרישום לקורס יינתן רק בשבוע השני של הסמסטר. סטודנטים שייקחו את הסמינר יירשמו גם לקורס "גישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה" 192-1-151, המעניק נק"ז 1, להשלמת הנק"ז ל- 4.
ד"ר נתן מרקוסתחילת המלחמה הקרה
127-1-3261
4ב'ה'12:00-16:00פתוח רק עבור תלמידי אב"ג הלומדים בשנה ג'.

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' שרון פרדומבוא לדיפלומטיה בינלאומית
187-1-16
4שנתיד'16:00-18:00
בניין 90, חדר 222.קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר גיא רופאמיומנויות למידה היסטוריות
127-1-168
2אה'14:00-16:00בניין 72, חדר 115.
ד"ר ג'ניפר לין אושרהשתתפות פוליטית בכל העולם: ממפלגות פוליטיות לאקטיביזם בטוויטר
138-1-239
4בב'
ד'
16:00-18:00
16:00-18:00
בניין 72, חדר 115.
בניין 72, חדר 115.