מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' לין שלרפוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט קולוניאלית 1960-2000
192-1-10
192-1-90
4שנתיג'10:00-12:00קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז)
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה של אפריקה
192-1-0011
4שנתיב'10:00-12:00
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם - קולוניאלית של אפריקה
192-1-71
2א'ב'16:00-18:00
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-43
4א'ב'
ה'
12:00-14:00
10:00-12:00

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןהיסטוריה דתית ופוליטית של אתיופיה
192-1-61
192-1-161
4שנתיא'16:00-18:00קורס שנתי (סה"כ 4 נק"ז).
פרופ' דניאלה טלמון-הלרמבוא לדת האסלאם
124-1-31
4א'ג'10:00-14:0010:00-12:00 שיעור
12:00-14:00 תרגול
פרופ' רות ג'ינאוגזע וגזענות באירופה
127-1-432
2א'ג'14:00-16:00
פרופ' רות ג'ינאומבוא למאה ה-20: מבטים על אירועי מפתח בעידן העכשווי, 1914-2001
127-1-185
2א'ג'10:00-12:00
ד"ר נועה לויהמגדר הדרומי: דיונים על פמיניזם ומגדר באפריקה
192-1-102
2א'ד'10:00-12:00
ד"ר לאונרדו כהן שבותסוגיות באפרו-מרקסיזם ואפרו-קומוניזם
192-1-16
2א'ג'18:00-20:00
ד"ר יעל מבטגזע, הגירות ופוליטיקה באמריקות
127-1-432
2א'ב'12:00-14:00
פרופ' אחמד סעדיהקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני
138-1-227
2א'ג'12:00-14:00
ד"ר מנצור נסאסרההפוליטיקה של האימפריות במזרח התיכון
138-1-286
2א'א'14:00-16:00קורס באנגלית
ד"ר רוני מיקל אריאליאפריקה והשואה: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים
102-1-0492
2א'ב'12:00-14:00
ד"ר נועה לוינעורים באפריקה
192-2-72
2א'ד'14:00-16:00פתוח רק לתלמידי אב"ג, קורס באנגלית ברמת MA. הרשמה דרך המזכירות
ד"ר עדה גונזלץ-טורסכלכלת פיתוח
142-1-2021
3ב'ב'14:00-17:00קורס באנגלית, מיועד לתלמידי שנה ג'
ד"ר עדה גונזלץ-טורסגישות עכשוויות בפיתוח וכלכלות אפריקה
192-1-151
1ב'--קורס השלמה הפתוח רק עבור סטודנטים שלומדים קורס של 3 נק"ז בנושאי פיתוח וכלכלה באפריקה.
ד"ר ענת רוזנטלמדיניות בריאות גלובלית
686-1-44
2ב'ב'12:00-14:00קורס באנגלית.
ד"ר אורי שוורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-62
2ב'ב'12:00-14:00
ד"ר נועה לויאפריקה ואקטיביזם
192-1-82
2ב'ג'16:00-18:00לא מיועד לתלמידי שנה א'.
חובה להשתתף במפגש הכנה בתחילת הסמסטר.
ד"ר בן זרחיאימפריות קטנות: קהילות אירופיות בין קהיר לקייפטאון
124-1-2001
2ב'ג'14:00-16:00
פרופ' אחמד סעדיהמדינות המתפתחות מאז העצמאות: בין בניית אומה לגלובליזציה
138-1-297
2ב'ג'16:00-18:00
פרופ' לין שלר וד"ר דיויד גוסתהליך הדה-קולוניזציה בזמביה: ראיה כלכלית, פוליטית, תרבותית ואפיסטמולוגית
192-1-67
4ב'סיור לימודי.
פתוח השנה רק לתלמידי אב"ג
ד"ר לאונרדו כהן שבותLiberation Theology in Latin America, Africa, and Palestine 192-2-1222ב'ג'16:00-18:00פתוח רק לתלמידי אב"ג שלומדים במסלול דו מחלקתי. קורס באנגלית ברמת MA.
ד"ר איתמר דובינסקיSport and Development: Prospects and Limitations
192-2-92
2ב'פתוח רק לתלמידי אב"ג שלומדים במסלול דו מחלקתי. קורס באנגלית ברמת MA. הקורס מוצע במתכונת היברידית ויתקיים באופן מרוכז בתאריכים הבאים:

1. 19.6 בין 15:00-18:00 בניין 34 חדר 3
2. 21.6 בין 18:00-20:00 בניין 34 חדר 9
3. 23.6 בין 16:00-19:00 בנין 34 חדר 16
4. 24.6 בין 10:00-12:00 (שיעור אונליין מוקלט)
5. 26.6 בין 15:00-18:00 בניין 34 חדר 3
6. 28.6 בין 18:00-20:00 בניין 34 חדר 9
7. 29.6 בין 16:00-19:00 בניין 72 חדר 211
8. 1.7 - בין 09:00-12:00 (שיעור אונליין מוקלט)
ד"ר דני אדמסוBlack Critical Theory
192-2-42
2ב'ג'10:00-12:00פתוח רק לתלמידי אב"ג שלומדים במסלול דו מחלקתי. קורס באנגלית ברמת MA.
ד"ר יודן רופאA Planet of Slums? Informal Settlements and the Transition to Formality and Planning
192-2-32
2ב'ד'16:00-19:00פתוח רק לתלמידי אב"ג שלומדים במסלול דו מחלקתי. קורס באנגלית ברמת MA.
יתקיים אחת לשבועיים

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-77
192-1-87
4שנתיא'14:00-16:00מיועד לתלמידי שנה ג'.
ד"ר עדה גונזלץ טורססמינר בכלכלה פוליטית של פיתוח
142-1-129
3שנתיסמינר באנגלית. מפגשים אישיים עם המרצה. פתוח לתלמידי שנה ג' בלבד, באישור המחלקה לכלכלה על בסיס מקום פנוי. אישור לרישום לקורס יינתן רק בשבוע השני של הסמסטר.
ד"ר נתן מרקוס תחילת המלחמה הקרה
127-1-3261
4א'ה'12:00-16:00פתוח רק עבור תלמידי אב"ג הלומדים בשנה ג'.
ד"ר מנצור נסאסרהסכסוכים ומחאות במזה"ת וצפון אפריקה
138-1-186
4ב'א'
ד'
14:00-16:00
12:00-14:00

קורסי זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאמיומנויות למידה היסטוריות
127-1-168
2אה'14:00-16:00
פרופ' שרון פרדומבוא לדיפלומטיה בינלאומית
187-1-16
4אב'
ד'
16:00-18:00
12:00-14:00
פרופ' ירון זיוסוגיות בסביבה קיימות ושמירת טבע
205-1-1052
2א--קורס מקוון באנגלית
ד"ר ג'ניפר לין אושרהשתתפות פוליטית בכל העולם: ממפלגות פוליטיות לאקטיביזם בטוויטר
138-1-239
4בב'
ד'
16:00-18:00
16:00-18:00