מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-71
2אג10:00-12:00
פרופ' לין שלרפוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית 1960-2000
192-1-10
2אב14:00-16:00
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-43
4בג
ה
12:00-14:00
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה באפריקה
192-1-11
192-1-116
4שנתיב10:00-12:00

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' לין שלראפריקה ואקטיביזם
192-1-82
2אב16:00-18:00
פרופ' רות ג'יניאוידע וכוח בהקשרים קולוניאליים
127-1-176
2אד10:00-12:00
ד"ר אורי שורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-62
2אב12:00-14:00
מר דיוויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה
192-1-22
2אג12:00-14:00
ד"ר מירי סטריאןפיתוח כלכלי באפריקה
142-1-0088
2אג14:00-17:00
ד"ר מוחמד אל-עטאונהמבוא לדת האסלאם
124-1-31
4אג (שיעור)
ג (תרגול)
10-12
12-14 / 16-18
ד"ר לאונרדו כהןנצרות, יהדות ואסלם באתיופיה: ספרות, היסטוריה, דת
124-1-0385-01
4שנתיג18:00-20:00
ד"ר רות ג'יניאופריז-דקאר: שליטה קולוניאלית ומפגשים תרבותיים בסנגל
127-1-174
2בב14:00-16:00
ד"ר יעל אביסרהסוגיות בפיתוח באפריקה
192-1-72
2בה10:00-12:00
ד"ר ענת רוזנטלאנתרופולוגיה של מערכות שארות באפריקה
192-1-18
2בג14:00-16:00
ד"ר לאונרדו כהןמקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן אפריקה
124-1-0428-01
2בב16:00-18:00
ד"ר לאונרדו כהןתולדות הנזירות בכנסיות המזרחיות
124-1-0418-01
2בג12:00-14:00

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אבישי בן דרוראסלאם ומוסלמים באפריקה -עיונים בסוגיות נבחרות
192-1-15
192-1-25
4שנתיב10:00-12:00מיועד לתלמידי שנה ג
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-77
192-1-87
4שנתיב18:00-20:00מיועד לתלמידי שנה ג
פרופ' רות ג'יניאואירופה מעבר לים
127-1-78
127-1-88
4שנתיד14:00-16:00מיועד לתלמידי שנה ג

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא ביינר
מבוא למאה ה-20
127-1-185
2בג10:00-12:00