מבואות

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא רופאסוגיות מרכזיות בהיסטוריה קדם-קולוניאלית של אפריקה
192-1-71
2אג10:00-12:00בניין 14
חדר 115
פרופ' לין שלרפוליטיקה וחברה באפריקה הפוסט-קולוניאלית 1960-2000
192-1-10
2אב14:00-16:00בניין 72
חדר 216
ד"ר גיא רופאאפריקה בתקופה הקולוניאלית
192-1-43
4בב
ה
12:00-14:00בניין 90
חדר 222
ד"ר ענת רוזנטלמבוא לאנתרופולוגיה באפריקה
192-1-11
192-1-116
4שנתיב10:00-12:00בניין 97
חדר 205

קורסי בחירה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
פרופ' לין שלר אפריקה ואקטיביזם
192-1-82
2אב16:00-18:00בניין 35
חדר 212
לתלמידי שנה ב' ומעלה.
חובה להשתתף במפגש הכנה ב-22.10.17 בשעה 18:00 באולם כנסים ב'.
פרופ' רות ג'יניאוידע וכוח בהקשרים קולוניאליים
127-1-176
2אד10:00-12:00בניין 34
חדר 105
לתלמידי שנה ב' ומעלה.
ד"ר אורי שורצמןגירוש שדים וניתוח קיסרי: רפואה מסורתית מול רפואה מערבית באפריקה
192-1-62
2אב12:00-14:00בניין 26
חדר 6
ד"ר דיוויד גוסאמנות אפריקאית: מסורות יצירה
192-1-22
2אג12:00-14:00בניין 72
חדר 119
ד"ר מירי סטריאןפיתוח כלכלי באפריקה
142-1-88
4*אג14:00-17:00בניין 90
חדר 240
*הקורס שווה ערך ל- 3 נק"ז, אך לסטודנטים ללימודי אפריקה שירשמו לקורס זה יבוצע רישום לקורס נוסף של 1 נק"ז והם יתבקשו לכתוב מטלה נוספת ויקבלו סה"כ - 4 נק"ז
ד"ר מוחמד אל-עטאונהמבוא לדת האסלאם
124-1-31
4אא (שיעור)
א (תרגול)
10:00-12:00 (שיעור)
12:00-14:00 או
14:00-16:00 (תרגול)
בניין 35
חדר 2
ד"ר לאונרדו כהןנצרות, יהדות ואסלם באתיופיה: ספרות, היסטוריה, דת
124-1-385
4שנתיג18:00-20:00בניין 28
חדר 201
פרופ' רות ג'יניאופריז-דקאר: שליטה קולוניאלית ומפגשים תרבותיים בסנגל127-1-1742בב14:00-16:00בניין 72
חדר 215
ד"ר יעל אביסרהסוגיות בפיתוח באפריקה
192-1-72
2בה10:00-12:00בניין 72
חדר 214
ד"ר ענת רוזנטלאנתרופולוגיה של מערכות שארות באפריקה
192-1-18
2בג14:00-16:00בניין 90
חדר 222
ד"ר לאונרדו כהןמקורות ישועים על המזרח התיכון וקרן אפריקה
124-1-428
2בב16:00-18:00בניין 28
חדר 301
ד"ר לאונרדו כהןתולדות הנזירות בכנסיות המזרחיות
124-1-418
2בג12:00-14:00בניין 74
חדר 109
ד"ר אורית ואקנין יקותיאלימרוקו המודרנית – סוגיות בהיסטוריה חברה ותרבות124-1-2454בד14:00-18:00בניין 74
חדר 326
פרופ' לין שלרבעקבות אומת הקשת - סיור לימודי לדרום אפריקה
192-1-38
4ב22.2-3.3במהלך חופשת הסמסטר
22.2-3.3

סמינרים

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר אבישי בן דרוראסלאם ומוסלמים באפריקה -עיונים בסוגיות נבחרות
192-1-15
192-1-25
4שנתיב10:00-12:00בניין 32
חדר 114
מיועד לתלמידי שנה ג
ד"ר לאונרדו כהןנצרות ונוצרים במזה"ת ובאפריקה
192-1-77
192-1-87
4שנתיב18:00-20:00בניין 72
חדר 504
מיועד לתלמידי שנה ג
פרופ' רות ג'יניאואירופה מעבר לים
127-1-78
127-1-88
4שנתיד14:00-16:00בניין 28
חדר 103
מיועד לתלמידי שנה ג

זיקה

מרצהשם הקורסנק"זסמסטריוםשעותמיקוםהערות
ד"ר גיא ביינר
מבוא למאה ה-20
27-1-185
2בג10:00-12:00בניין 18
חדר 4

קורסים בשנים קודמות

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א